Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 oktober 2021

Henschotermeer: balans tussen recreatie, natuur en veiligheid?

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan vorige maand heeft EuroParcs, dat gelegen is aan het Henschotermeer, de mogelijkheid gekregen om 700 chalets te vergroten. Tegelijkertijd heeft de gemeente Woudenberg deze zomer toestemming gegeven voor de bouw van 270 chalets in de omgeving van het meer, heeft de exploitant van het Henschotermeer ingrijpende plannen aangekondigd om het gebied rondom het Henschotermeer te ontwikkelen en zal de YMCA-vestiging Leusden zich hier vestigen. Een flinke optelsom van ontwikkelingen dus.

In 2015 hebben de 3 betrokken overheden (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de Provincie) in het ontwikkelkader een gezamenlijke visie vormgegeven en toegezegd die in de toekomst te blijven ontwikkelen.

Nu de recreatiedruk en verstening van het gebied door de recente ontwikkelingen toe lijken te nemen, maar er geen extra aandacht lijkt te zijn voor de bescherming van de natuurwaarden en de veiligheid van omwonenden/bezoekers in geval van calamiteiten, maakt D66 zich zorgen over de balans tussen recreatie, natuur en veiligheid. Hét moment dus voor een verdere uitwerking van de visie.

D66 diende daarom afgelopen raadsvergadering een motie in waarin het college opgeroepen wordt over deze gezamenlijke visie zo snel als mogelijk in gesprek te gaan met de gemeente Woudenberg, de provincie Utrecht, de landgoedeigenaar, maar ook met natuurorganisaties, veiligheidsinstanties, omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. De motie werd ingediend met BVHLokaal en CDA en uiteindelijk met unanieme steun aangenomen.

Het Henschotermeer is uniek. Laten we er met elkaar voor proberen te zorgen dat inwoners en toeristen ook over 10 jaar nog steeds op een fijne en veilige manier kunnen genieten van dit wonderschone stukje natuur in onze gemeente.