Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 september 2021

Pleidooi voor een lokaal Burgerforum

Ieder jaar wordt op 15 september de Dag van de Democratie gevierd. Een mooie gelegenheid om onze inwoners meer bij de lokale democratie te betrekken. Dat kan op vele manieren. De inzet van Burgerfora rond duurzaamheidsagenda’s is één van de manieren om dit te doen.

Inwoners geven vaak aan dat ze zich onvoldoende gehoord voelen wanneer ze geconfronteerd worden met de gevolgen van duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld bij de mogelijke komst van windmolens, zonneparken, het aardgasvrij maken van wijken of het afvalbeleid. Een Burgerforum kan onderlinge verschillen overbruggen ervoor zorgen dat er beter geluisterd wordt naar inwoners.

Wat is een Burgerforum?
Een burgerforum is een representatief samengestelde groep. Een groep die een dwarsdoorsnede van onze gemeente vormt dus. De groep kan door loting worden samengesteld, iedereen heeft daarbij evenveel kans om geselecteerd te worden. Zo komen er ook mensen aan het woord die normaalgesproken niet van zich laten horen en wordt voorkomen dat alleen belanghebbenden of “bekende gezichten” om de tafel zitten. Bij voorkeur elk half jaar in een andere samenstelling, zodat zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente de kans krijgen mee te praten.

Leden van een Burgerforum worden uitgenodigd om intensief en goed geïnformeerd mee te praten en concrete voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen.

In Nederland wordt op dit moment maar beperkt met Burgerfora gewerkt. In andere landen is er mee ervaring mee. Zo is in Frankrijk een burgerparlement ingesteld dat inmiddels met 150 concrete adviezen is gekomen op het gebied van klimaatbeleid. 98% van deze aanbevelingen zijn uiteindelijk overgenomen.

Kennis en creativiteit uit de samenleving benutten
D66 Utrechtse Heuvelrug is een voorstander van het invoeren van een lokaal Burgerforum. Ook de Duurzaamheidsraad Utrechtse Heuvelrug adviseerde het College van B&W onlangs ervaring op te bouwen met de Burgerforum-werkwijze.

We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze helpt om meer inzicht te krijgen bij wat er écht in de samenleving speelt, Daarnaast wordt kennis en creativiteit uit de samenleving optimaal benut om te komen tot concrete oplossingen. En dat is zeker bij een complex dossier als het duurzaamheidsbeleid geen overbodige luxe. Daarom zal onze fractie bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen om inwoners door middel van een lokaal Burgerforum meer te betrekken. Op deze manier komen we niet alleen tot een evenwichtiger duurzaamheidsbeleid, maar werken we ook aan de versterking van onze lokale democratie.