Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2021

Bedenkingen bij bomenkap Huis Doorn

Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de voorgenomen bomenkap bij Huis Doorn. Met name de kap van de dubbele beukenrijen aan de Dwarslaan heeft de inwoners en de vele vrijwilligers van Huis Doorn aardig beziggehouden: meer dan 1500 van hen zetten hun handtekening onder een petitie die het College verzocht niet met de kap in te stemmen.

Op 9 september kregen geïnteresseerde raads- en commissieleden een rondleiding door het park en namen we kennis van het ontwerp om Park Huis Doorn te renoveren. In het ontwerp werd onder andere voorgesteld de 2 dubbele beukenrijen aan de Dwarslaan te kappen en op de plek van de oorspronkelijke 18e-eeuwse laan de laan met lindebomen te beplanten en daarnaast het “balkon” uit de eerste helft van de 20e eeuw aan het ontwerp toe te voegen.

Gezien het belang van het park voor onze gemeente en inwoners, willen een aantal raadsfracties zich duidelijk uitspreken over een mogelijke bomenkap en daarom diende ik namens D66 en samen met VVD, BVHlokaal en ChristenUnie, de motie Bedenkingen bij bomenkap Huis Doorn in.

In de motie spreekt de Raad uit dat de gezonde bomen bij Park Huis Doorn, en dan met name de dubbele beukenrijen aan de Dwarslaan, die nog tientallen jaren mee gaan en geen gevaar voor de openbare veiligheid vormen, niet gekapt dienen te worden.

We sluiten ons daarmee aan bij de zorgen van de inwoners en vragen de wethouder dan ook opnieuw in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf, te vragen om een alternatief ontwerp waarbij de dubbele beukenrijen gespaard blijven en de bezwaren van de Raad mee te wegen bij een eventuele kapaanvraag. Zo willen we voorkomen dat gezonde en gezichtsbepalende bomen moeten wijken voor een tekentafelontwerp.

De motie wordt op 28 januari in de Raadsvergadering behandeld.

210128 mo d66 vvd bvh cu bedenkingen bij bomenkap Huis Doorn