Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 januari 2021

Corona-gelden écht besteden voor de gevolgen van Corona!

Vanwege de Corona-crisis maakt het Rijk extra geld over aan de Nederlandse gemeenten, in Utrechtse Heuvelrug is dat voor 2020 een bedrag van 1,4 miljoen euro. Gemeenten mogen zelf beslissen waarvoor ze deze middelen inzetten. Het college van B&W heeft voor een deel van dit extra geld besloten dat het wordt gebruikt voor extra kosten die onze gemeente maakt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor extra handhaving, meer voorlichting en maatregelen om de eigen ambtelijke organisatie corona-proof te laten werken.

Een ander deel van het budget is bedacht om tegenvallers in inkomsten op te vangen, zoals wegvallen van huurinkomsten van sport- of culturele organisaties en lagere inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. In steden zoals Amsterdam, Den Haag of Utrecht vallen die inkomsten dit jaar namelijk zwaar tegen. In Utrechtse Heuvelrug is de situatie echter anders, zo meent D66. In Utrechtse Heuvelrug bestaat geen parkeerbelasting, dus kan deze ook niet tegenvallen. Toeristen hebben we wel veel en een daling van het toerisme zou de gemeente veel geld kunnen schelen. Het college van B&W besloot daarom €249.000,- uit de corona-pot toe te voegen aan de inkomsten toeristenbelasting. Op een voor 2020 begroot totaalbedrag van 1,01 mln euro, betekent zo’n keuze dat het college verwacht dat er fors minder toeristen waren in onze gemeente. En dat vindt D66 best bijzonder.

Iedereen heeft deze zomer gezien dat de meeste Nederlanders dit jaar niet naar het buitenland gingen, maar in eigen land een veilige vakantieplek zochten. De campings en vakantieparken in Utrechtse Heuvelrug zaten voller dan ooit, de hotels deden goede zaken met arrangementen in samenwerking met restaurants. Uiteraard hebben we in beeld dat de zakelijke (conferentie-)locaties het moeilijk hadden, maar gemiddeld genomen lijkt een enorme daling van de inkomsten toeristenbelasting een overdreven verwachting. Dit zagen we vorige week bevestigd door cijfers van het CBS, die zag dat het toerisme in eigen land deze zomer met 26 procent toenam (zie link onder).

Waarom is dit belangrijk? Mocht de daling van het toerisme inderdaad meevallen, dan zou dat betekenen dat het extra geld van 250.000,- als financiële meevaller in de boekhouding terecht komt. Het college kan het dan vrij inzetten om tegenvallers elders in de begroting weg te poetsen. En dat is niet de bedoeling van deze Corona-gelden. D66 diende daarom een voorstel in om te zorgen dat het corona-geld voor toeristenbelasting alleen gebruikt mag worden als die inkomsten voor toeristenbelasting tegenvallen. Het restant gaat dan weer terug in de pot voor aanpak corona-effecten in onze gemeente, bijvoorbeeld voor de culturele- of sportverenigingen in onze gemeente. Wethouder Boonzaaijer reageerde royaal. Hij liet weten dat we het goed zagen en liet weten dat hij niet meer uit deze Corona-pot wil halen dan ook écht door Corona wordt misgelopen. Als het inderdaad meevalt, krijgen we dat als Raad te horen en overleggen we raadsbreed waar dat geld het hardste nodig is. De Raad stemde dan ook unaniem in met onze motie.

Ook kondigde het college van B&W een afwegingskader aan voor niet-commerciële organisaties die steun nodig hebben. De regeling is vlak voor Kerst bekend gemaakt (zie link hieronder). D66 adviseert alle verenigingsbesturen op de Heuvelrug om hier goed aandacht aan te schenken!

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/52/nederlanders-in-zomer-2020-vaker-op-vakantie-in-eigen-land

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9584540/1/RIB%20Afwegingskader%20Resp_%20Regeling%20Financi%C3%ABle%20Tegemoetkoming%20Corona