Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2020

Pas op de plaats voor “Doe Maarn Mee”

In de Kaap van vorige week stond een bericht over de voortgang van “Doe Maarn mee”, het plan om op basis van co-creatie invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Op basis van co-creatie wil zeggen: gemeente en burgerinitiatief ontwikkelen samen een plan zonder dat één van de deelnemers de lead heeft en waarbij op basis van consent (instemming) besluiten worden genomen.

Uit hetzelfde krantenbericht bleek helaas dat de samenwerking binnen de voorbereidingsgroep is vastgelopen omdat ideeën over het vervolgproces te veel verschilden. De wethouder heeft aangegeven tóch gewoon verder te willen gaan naar de volgende fase, dus: zonder dat er binnen de groep instemming is bereikt over het vervolg.

Dat laatste lijkt ons onverstandig en voorbarig. We hebben hier vanuit de D66 fractie dan ook een aantal vragen over die we op de extra informatie-avond (donderdag 17 december) zullen stellen.Dat het binnen de voorbereidingsgroep intern zou schuren, was op voorhand te verwachten. Maar dat zou, mits goed begeleid door een extern procesbegeleider, juíst tot een breed gedragen resultaat moeten leiden.

Wat nu?

Dat de partijen binnen de voorbereidingsgroep zo tegenover elkaar zijn komen te staan is kwalijk. Tijd dus voor een pas op de plaats om te leren van gemaakte fouten. Voor de deelnemers aan de voorbereidingsgroep wat ons betreft ook tijd om een poging te wagen opnieuw met elkaar om de tafel te gaan om alsnog te komen tot een gezamenlijk besluit over het vervolg.

 En als dat niet lukt?

Als dat, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, zal de wethouder een stap verder terug moeten zetten en met een nieuw procesvoorstel naar de raad moeten komen. Op dezelfde voet doorgaan naar de volgende fase is wat D66 betreft geen optie en zal alleen maar leiden tot verdere verwijdering tussen gemeente en andere betrokkenen. En daar zijn de inwoners van Maarn en Maarsbergen uiteindelijk de dupe van.