Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Gemeenteraadslid worden. Kan dat zomaar?

Heb je sluimerende politieke ambities? Denk je eraan de gemeentepolitiek in te duiken? Je kandidaat te stellen voor de raadsverkiezingen van maart 2022? Dan is dit de tijd om daarover na te denken, want ook al houdt iedereen zich nu nog vooral bezig met de Tweede Kamerverkiezingen: heel voorzichtig kijken we ook al verder, naar de gemeenteraadsverkiezingen van een jaar later. 

Wat doe je eigenlijk als raadslid? Een raadslidmaatschap kost veel tijd. Zo’n 20-25 uur per week. Vraag je aan raadsleden waar ze die uren aan besteden, dan krijg je van 29 raadsleden waarschijnlijk 29 verschillende verhalen, maar globaal kan je zeggen dat de helft van die tijd opgaat aan lezen en vergaderen. Daar moet je dus wel van houden. Waar je ook tegen moet kunnen, is de zichtbaarheid die je hebt als raadslid. Alles wat je zegt, of twittert, kan meteen in de lokale krant terecht komen. 20-25 uur per week is best lastig te combineren met een fulltimebaan, alhoewel er raadsleden zijn die dat doen. Je krijgt overigens wel een vergoeding voor het werk dat je als raadslid doet (ongeveer 1000 euro per maand), zodat raadsleden financieel in de gelegenheid worden gesteld minder te gaan werken. Naast lezen en vergaderen, besteden raadsleden veel tijd aan het maken van afspraken met inwoners en organisaties binnen de gemeente, bereiden ze standpunten voor over de onderwerpen waarvan ze woordvoerder bij zijn en communiceren ze over genomen beslissingen.

Wat maakt het raadswerk leuk? Ook hier weer: 29 raadsleden, 29 antwoorden. Als raadslid kom je in aanraking met veel verschillende inwoners uit alle dorpen van onze gemeente. Persoonlijk vind ik dat het leukste aan het raadswerk. Het is mooi om te zien hoeveel initiatieven er in de samenleving leven. Daar help ik ze graag een handje bij. En soms juist aangrijpend om te horen hoe moeilijk mensen het hebben. Het is fijn om iets voor deze mensen te kunnen doen.

Aan welke voorwaarden moet een raadslid voldoen? Iedereen die lid is van een politieke partij kan raadslid worden. Wat voor werk je doet of wat voor opleiding je gedaan hebt, is minder belangrijk dan of je er een type voor bent. Maatschappelijke betrokkenheid, willen luisteren, flexibel van geest zijn, lol hebben in debatteren, dat zijn eigenschappen die daarbij helpen. En natuurlijk is het fijn als je veel mensen kent en/of je lokaal ergens voor in hebt gezet. Voor D66 geldt in ieder geval dat je minimaal 6 maanden lid moet zijn van partij.

Is het iets voor jou? Of het raadslidmaatschap iets voor jou is, valt uit te zoeken. Door bijvoorbeeld een (online) raadsvergadering te bezoeken als er een onderwerp op de agenda staat dat je boeit of door een kop thee te drinken met een raadslid. Je kunt daarvoor, of voor andere vragen die je hebt, natuurlijk altijd even contact opnemen met één van ons!

Voor algemene informatie over raadslidmaatschap kijk eens op deze website: https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/hoe-word-ik-raadslid