Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2020

Risico’s door gebruik algoritmes door de gemeente Utrechtse Heuvelrug?

Er schuilen risico’s in het toenemende gebruik van algoritmes (digitale formules die verbanden kunnen vinden in enorme datasets) door gemeenten, zoals het risico op discriminatie. Er is weinig bekend over de inzet van algoritmes door de Utrechtse Heuvelrug.

Algoritmes kunnen onder andere worden ingezet bij het bestrijden van fraude, criminaliteit, of schoolverlating. Dit maakt het makkelijker om efficiënt gebruik te maken van grote hoeveelheden informatie waarover de gemeente of samenwerkende organisaties beschikken.

Echter schuilt er onder meer een risico op discriminatie in het gebruik van deze technologie. Specifieke groepen kunnen bijvoorbeeld onterecht het doelwit worden van extra controles op fraude, wanneer een algoritme bepaalde kenmerken gebruikt om te bepalen wie er vaker moet worden gecontroleerd.

Wij willen de voordelen van algoritmes graag benutten, terwijl de nadelen zoveel mogelijk beperkt worden. Ook verdienen onze inwoners inzicht in de manier waarop de gemeente omgaat met hun gegevens. Wij willen daarom graag dat onze gemeente open is over het gebruik van algoritmes, en hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen zijn hier terug te lezen.

Algoritmes worden gebruikt in computerprogramma’s om berekeningen uit te voeren, bijvoorbeeld op gegevens van inwoners van een gemeente. Dit doen ze soms zelfstandig, soms onder toezicht van een mens. Een algoritme zelf is vergelijkbaar met een recept voor het oplossen van een berekening. Het is een formule met wiskundige instructies, die kan worden uitgevoerd door een computerprogramma.