Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

Speelruimte in de begroting

Eén van de belangrijke onderwerpen voor jonge gezinnen is speelruimte. Sinds ik mij met dit onderwerp bezig houd, krijg ik hierover dan ook regelmatig berichten van inwoners. Een interessante, veilige, schone plek voor kinderen om samen buiten te spelen blijkt telkens weer de wens van ouders.

De fractie van D66 deelt deze wens van inwoners. Daarom hebben wij het initiatief genomen om hierover een informatieavond te organiseren in maart 2019. Die avond bleek het startschot te zijn voor een geheel nieuw speelruimtebeleid, waarbij inwoners veel beter zullen worden ondersteund om de speelplek in hun eigen buurt in te richten en te onderhouden. Dit beleid is afgelopen maandag (9/11/2020) door de raad aangenomen. Onze fractie kijkt nu al uit naar de prachtige initiatieven die hieruit voort gaan komen!

Hoewel wij het nieuwe speelruimtebeleid hebben gesteund, moesten wij als fractie helaas ook concluderen dat hierin geen extra budget was opgenomen. Daardoor zou het aantal speelplaatsen de komende 10 jaar afnemen van 93 naar 12, met uitzondering van initiatieven vanuit de gemeenschap. Wij vonden het risico op een té beperkt aantal speelplekken in onze dorpen met dit beperkte budget te groot.

Daarom hebben wij in dezelfde week (12/11/2020) het initiatief genomen voor een motie over speelruimte tijdens de behandeling van de begroting. Hierin hebben wij het college verzocht om vanaf 2022 extra budget te vinden voor speelruimte. Deze motie dienden we in samen met het CDA en CU, en hij is unaniem aangenomen! Dus ook al kunnen we niet voorzien hoeveel extra budget het college zal kunnen vinden voor speelruimte, ze hebben nu in ieder geval een duidelijk opdracht hiertoe, en daar zijn wij erg blij mee.

Wil je de aangenomen motie even nalezen? Kijk dan hier: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9413794/1/AANGEHOUDEN_201112_mo_09a_d66_cda_cu_speelruimte_v2