Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2020

Inkomsten en uitgaven in balans?

De inkomsten van onze gemeente zijn al jaren een bron van politiek gedoe. Dat hoort er bij. En bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar 2021 was het weer raak.

De fractie van D66 ziet een ontwikkeling dat sommige raadsfracties steeds vaker in platitudes over de lokale lasten spreken. “Laat Den Haag het maar oplossen” of “de rekening niet bij inwoners neerleggen” klinkt natuurlijk heel stoer, maar de raadsleden weten zelf ook dat onze gemeente een sluitende begroting moet opstellen. Dus lagere lasten, betekent ook een veel lager voorzieningenniveau, zoals bibliotheken, speelplaatsen, sportvelden, openingstijden van het gemeentehuis of het afvalstation.

D66 Utrechtse Heuvelrug is voorstander van een goede balans van inkomsten en uitgaven en wij willen dat de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges passen bij het voorzieningenniveau, de gemeentelijke dienstverlening en het type inwoners in onze gemeente. Dat vinden wij een genuanceerd standpunt, wat een goed gesprek vereist over de feiten, inzicht in bestedingen (welke kosten maken we waarvoor) en welke gevolgen hebben besluiten voor de verschillende inkomensgroepen van Utrechtse Heuvelrug.

Concreet voorbeeld: als je een huis wilt bouwen in onze gemeente, dan maakt ook de gemeente kosten om dat te begeleiden (bv bestemmingsplan, vergunningen, toezicht). Deze kosten worden dan deels aan de huizenbouwers doorbelast via bouwleges. Maar als we niet alle kosten van de gemeente aan de huizenbouwers doorbelasten, dan betalen we die kosten dus met z’n allen. D66 wilde dus weten of we de kosten wel goed doorrekenen en waarom er soms grote verschillen zitten tussen gemeenten, ook in het tarief van bouwleges.

Tijdens de raadsvergadering bracht de fractie van OPEN op dat bedrijven relatief lage gemeentelijke OZB-lasten betalen, in vergelijking met het landelijk beeld. En de CDA-fractie bracht op dat de afvalstoffenheffing relatief zwaar drukt op lagere- en middengroepen. D66 vindt dit belangrijke vragen en wil dat dit deze onderwerpen goed bekeken en besproken worden, op basis van feiten en met deugdelijke financiële dekking en inzicht in de consequenties.

Voorstellen van andere fracties om de belastingen ‘even’ te verlagen, redden het niet, vaak omdat de financiële dekking niet in orde was. En dan krijgen we nóg meer schulden.

Daarom dienden we als D66 een motie in die het college van B&W opdracht geeft om samen met de raadsfracties analyses te maken die de Raad in staat moeten stellen de gewenste besluiten te nemen op basis van volledig inzicht. BVH sloot meteen bij ons aan. Behalve de VVD gaven alle fracties hieraan steun.  Wij trekken hieruit de hoopvolle conclusie dat een grote meerderheid van de Raad óók behoefte heeft aan een genuanceerd debat over de lasten en heffingen in onze gemeente.

Wil je de aangenomen motie even nalezen? Kijk dan hier: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9413795/1/AANGENOMEN_201112_mo_10_d66_bvh_analyse_lokale_lasten