Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

30 is het nieuwe 50

Regelmatig komen er binnen onze fractie vragen binnen van bezorgde inwoners over de maximale snelheid binnen onze gemeente. Zowel buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld bij het Revius in Doorn waar je een lachende smiley krijgt als je met 80 km/u langs de school rijdt, als daarbinnen.

De fractie van D66 deelt deze zorgen en heeft deze raadsperiode al een aantal maal aandacht gevraagd voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers in onze dorpen, waarbij we ons realiseren dat de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom onder verantwoordelijkheid van de provincie valt en we daar als gemeente niets over te zeggen hebben.

We zijn dan ook gelukkig met de breed aangenomen motie in de Tweede Kamer die oproept voortaan 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom als uitgangspunt te nemen, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Een lagere snelheid beperkt het risico op ernstig letsel bij aanrijdingen voor fietsers en voetgangers en komt de leefbaarheid van onze gemeente ten goede.

Op de uitwerking van de motie is het nog even wachten, maar niets weerhoudt ons om ons nu al lokaal voor te bereiden op de nieuwe maximumsnelheid. Daarom diende ik namens de fractie van D66 tijdens de bespreking van de begroting samen met de fractie OPEN een motie in. In deze motie roepen we het College op bij nieuwe weginrichting al rekening te houden met de nieuwe maximumsnelheid, met partijen als bijvoorbeeld de Fietsersbond en het Verkeersberaad te bespreken welke gevolgen de nieuwe maatregel heeft voor onze wegen en bij de VNG ter sprake te brengen in hoeverre voor deze operatie geld vanuit het Rijk beschikbaar komt. Op deze manier gaan we zo snel mogelijk naar een nieuwe norm, waarbij 30 kilometer per uur het uitgangspunt is en onze gemeente weer een stukje veiliger wordt voor voetgangers en fietsers.

De motie kreeg brede steun van alle fracties, behalve de VVD en BVH en werd daarmee aangenomen.

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9413779/1/AANGENOMEN_201112_mo_02a_D66_open_30_is_het_nieuwe_50