Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Meer tijd voor permanente bewoners recreatieterreinen

Vorige week spraken wij in een commissievergadering over het voorstel van het college om over te gaan tot handhaving op recreatieterreinen. Een handhavingsbesluit grijpt diep in in het persoonlijk leven van de betrokken bewoners. Daar moet voorzichtig en zorgvuldig mee om worden
gesprongen. Tijdens die vergadering gaf de fractie van D66 daarom aan de peildatum te willen verschuiven. En daarmee een grotere groep bewoners, die al langere tijd op een recreatieterrein wonen, de mogelijkheid te geven een gedoogbeschikking aan te vragen.

We hebben toen goed naar de andere fracties geluisterd en moesten helaas vaststellen dat het niet zou lukken met de raad een nieuwe, en in ieders ogen een objectieve, peildatum te bepalen. Simpelweg omdat daar té verschillend over werd gedacht.

Wat we wél hoorden was dat alle fracties wilden dat de gemeente zich bij handhaving clement op zou stellen en maximale hulp zou bieden. De SGP was inmiddels met een wijzigingsvoorstel gekomen om niet te handhaven in coronatijd en in elk geval niet voor 1 januari 2022. Dat was een mooie eerste stap die op onze instemming kon rekenen.

We hebben vervolgens als D66 fractie, in samenwerking met de fracties van ChristenUnie, VVD en ook BVHLokaal, geprobeerd aanvullende coulance te vinden.
Wat we wilden voorkomen was dat bewoners van de recreatieparken het risico liepen op een dag een brief op de mat te vinden met de mededeling dat ze hun woning binnen 12 maanden op last van een dwangsom zouden moeten verlaten.

Uiteindelijk konden we overeenstemming bereiken over een termijn van 3 jaar: een eerste begunstigingstermijn van 1,5 jaar met een algemene mogelijkheid deze te verlengen met 1,5 jaar als bewoners kunnen aantonen zich in die 1,5 jaar te hebben ingezet alternatieve woonruimte te
vinden.

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9380539/2/201109_09_am_d66_cu_vvd_begunstigingstermijn

Ons wijzigingsvoorstel werd, net als het voorstel van de SGP, unaniem aangenomen.

Geen ruimer gedoogbeleid dus, maar wel meer tijd, zodat voor de permanente bewoners op de recreatieterreinen op dit moment de ergste druk van de ketel is.