Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2020

Wonen op recreatieterreinen: acuut handhaven of gericht gedogen?

Pakweg 400 inwoners van onze gemeente die permanent op recreatieterreinen in onze Gemeente wonen, moesten, nog in afwachting
van de beantwoording op hun zienswijzen, half september uit de pers vernemen dat de Gemeente vanaf 2021 acuut wil gaan handhaven op
permanente bewoning. Dat moet voor deze groep inwoners behoorlijk schrikken zijn geweest.

Met de fractie van D66 bezochten we het afgelopen half jaar een aantal van deze recreatieterreinen. De groep mensen die er woont is eigenlijk heel divers. Gescheiden mensen die op een zeker moment acuut andere woonruimte moesten vinden, soms mét soms zónder kinderen, en door het beperkte aanbod van goedkope woningen uiteindelijk op een recreatieterrein terecht zijn gekomen. Daarnaast ook gepensioneerden, zzp-ers, arbeidsmigranten. Maar vooral: veel mensen die er niet uit vrije wil voor kozen om op de terreinen te gaan wonen en door nood gedwongen werden.

Het college stelt voor de komende 6 jaar te gaan handhaven. Dat betekent dat bewoners, als de handhavingsprocedure gestart wordt, te maken krijgen met een zogenaamde “last onder dwangsom” van 20.000 euro om de permanente bewoning binnen de termijn van 1 jaar te beëindigen. Gemiddeld elke week dus 1-2 inwoners die nieuwe woonruimte moeten gaan vinden. En dat 6 jaar lang.

Je kunt je afvragen hoe realistisch dit beleid is, gezien het tekort aan betaalbare woningen. Je kunt je ook afvragen hoe fair het is. Zeker gezien het feit dat de gemeente sinds 2003 weinig tot geen specifieke aandacht aan het verbod op permanente bewoning heeft besteed, de gemeente niet actief heeft gehandhaafd en geen actieve individuele informatie is gegeven over het verbod op permanente bewoning.

Wat D66 betreft is het voor bewoners die reeds lange tijd in een recreatieverblijf wonen niet redelijk ineens handhavend op te treden. We
zullen dus binnen de fractie bespreken of door middel van aanvullende gedoogbeschikkingen en/of verlenging van de begunstigingstermijn (die nu op 1 jaar staat) aan meer bewoners meer tijd en ruimte geven kan worden voor zij hun woning moeten verlaten. Ook om daarmee een toch al kostbaar en complex handhavingstraject enigszins te beperken.

In de raadsvergadering van 9 november wordt over het voorstel van het college inclusief eventuele wijzigingsvoorstellen besloten.