Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020

Zo snel mogelijk bouwen voor één – en tweepersoonshuishoudens

De samenleving verandert en daarmee de woonwensen. In onze gemeente is er een stevig tekort aan betaalbare woningen, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens (denk aan starters en senioren). Wanneer je als jongere het ouderlijk huis uit wil, of als oudere kleiner wilt wonen, is er nauwelijks iets te vinden in onze gemeente. In plaats van dure gezinswoningen, pleiten we ervoor dat er juist voor deze groepen gebouwd gaat worden.

De enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen, is op zoek naar bouwlocaties en huizen bouwen. Zo niet, dan betekent dat zowel een afname van het aantal inwoners als van de vitaliteit van onze dorpskernen. Tot ca. 2022 zijn binnen onze gemeente plannen bekend voor de benodigde 140 woningen per jaar. Voor daarna worden extra bouwlocaties gezocht. Het college is daarvoor naar de samenleving gestapt en heeft 250 suggesties gekregen. 30 daarvan zijn in de ogen van het college kansrijk. Kansrijk betekent hier: ze zijn beschikbaar, hebben een gunstige eigendomssituatie en zijn stedenbouwkundig inpasbaar.

Tot en met 2025 wordt hiermee in de verwachte behoefte voorzien. Aan de raad werd vorige week gevraagd om deze lijst met “kansrijk geachte inbreidingslocaties” vast te stellen.

Met het overgrote deel van de lijst en categorisering konden we het als D66 fractie helemaal eens zijn: zo snel mogelijk beginnen is wat ons betreft daar het devies. Een tweetal lokaties behoorden, wat ons betreft, niet op de lijst thuis: Plattenberg en Kraaybeekerhof. Voor Plattenberg geldt: het terrein is voorlopig niet beschikbaar, de eigenaar heeft aangegeven nogal verrast te zijn door de plannen en de komende jaren niets met het terrein te willen doen. Het voorstel van D66 deze locatie van de lijst te halen, kon helaas niet op een meerderheid van de stemmen rekenen.

Ook in het geval van Kraaybeekerhof is het niet waarschijnlijk dat er binnen 5 jaar tot 30 woningen worden gebouwd. Het landgoed is een groen pareltje in Driebergen en daar bouwen zal op veel weerstand van inwoners en omwonenden stuiten. Een ruime meerderheid van de raad deelde deze mening en Kraaybeekerhof is dan ook van de lijst met kansrijke inbreidingslokaties gehaald.

Daar staat tegenover dat bedrijventerrein Nijendal wat ons betreft juist wel aan de lijst met kansrijke locaties toegevoegd zou mogen worden. Vooral omdat de eigenaar zelf enthousiast met plannen is gekomen. De locatie wordt op dit moment nog niet aan de lijst toegevoegd, maar afgesproken is binnenkort met een aantal fracties een bezoekje te brengen aan Nijendal om te zien wat daar eventueel mogelijk is.

Maar belangrijker nog dan de hoeveelheid woningen is wat ons betreft het type woningen en dat hebben we in de afgelopen raadsvergadering nogmaals stevig onderstreept. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, laten we voor die groep dan ook zo snel mogelijk gaan bouwen!