Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020

Update vanuit de fractie

De fractie is na een mooie zomer 7 weken geleden weer hard van start gegaan. Door uitstel van een aantal dossiers vanwege de coronacrisis kwamen in september en oktober een aantal grote onderwerpen tegelijkertijd op de agenda (inbreidingslocaties, verkoop vastgoed, duurzame opwek van energie- om er een paar te noemen). Met als gevolg: veel stukken lezen en lange middernachtelijke raadsvergaderingen.

Nota kansrijke inbreidingslocaties

In onze gemeente is er een stevig tekort aan betaalbare woningen. Wanneer je als jongere hier wil starten, bijvoorbeeld omdat je in (de buurt van) onze gemeente werkt, óf wanneer je als oudere kleiner wil gaan wonen, is er in de Utrechtse Heuvelrug nauwelijks iets te vinden. Het college is daarom met een lijst van 30 mogelijke “inbreidingslocaties” gekomen: plekken in de dorpen waar gebouwd kan worden. Met het overgrote deel van de lijst kunnen we het als D66 fractie eens zijn en we hebben dan ook voor het voorstel gestemd. Wél hebben we de wethouder nog eens stevig op het hart gedrukt het doel niet uit het oog te verliezen de komende jaren: zo snel mogelijk bouwen voor met name één- en tweepersoonshoudens dus!

https://utrechtseheuvelrug.d66.nl/2020/10/18/zo-snel-mogelijk-bouwen-voor-een-en-tweepersoonshuishoudens/

Voorgenomen verkoop vastgoed

Beheer van vastgoed behoort niet tot de kerntaken van een gemeente en het college heeft de raad dan ook gevraagd om een deel van het vastgoed op de vastgoedlijst zonder tussenkomst van de raad te mogen verkopen. De gemeenteraad, ook D66, heeft daarmee ingestemd, maar is wel met extra voorwaarden gekomen om te voorkomen dat natuurgebieden (denk aan bv. de Koeheuvels in Maarn) of cultureel vastgoed (als het Tabaksteeltmuseum in Amerongen) in commerciële handen vallen. Op deze manier is de huidige functie gewaarborgd en worden eventuele negatieve gevolgen voor inwoners beperkt.

Duurzame opwek van energie in onze gemeente

Het college is ten slotte gekomen met een voorstel voor de opwek van duurzame energie door middel van windmolens en zonnevelden. De inspanningen van de wethouder ten spijt, schiet dit voorstel in onze ogen op 2 essentiële punten tekort:

  • er wordt uitgegaan van een CO2-reductie van 49% in 2030 i.p.v. de gewijzigde actuele en ambitieuzere Europese norm van 55% en
  • het college maakt op voorhand een keuze voor een onderverdeling (1/3 duurzame opwek door windmolens, 2/3 opwek door zonnevelden). De fractie van D66 heeft geen specifieke voorkeur voor wind of zon, maar wil wél dat de inwoners van onze gemeente meer betrokken worden bij de keuze voor de onderverdeling.

Onze wijzigingsvoorstellen kregen helaas onvoldoende steun. Dat zorgde ervoor dat we uiteindelijk tégen de energieplannen van het college stemden.

https://utrechtseheuvelrug.d66.nl/2020/10/08/raadsvoorstel-afwegingskader-duurzame-energie-in-landschap/

Lijkt het je nou leuk om een keer mee te praten over deze of andere actuele onderwerpen die spelen in onze gemeente? Je bent van harte welkom op onze (digitale) fractie+ vergadering op dinsdag 17 november. Aanmelden daarvoor kan bij mij of bij Erik van de Voort, fractie-ondersteuner (evfractieuh@gmail.com).

Wellicht tot dan!

Karin Oyevaar

Fractievoorzitter

karin.oyevaar@d66utrechtseheuvelrug.nl