Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2020

D66 is voor lokale duurzame energie opwek

Ook in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we duurzame energie opwekken. En dat betekent op dit moment: zonnevelden en windmolens. Maar waar komen ze te staan? En hoeveel heb je daar als inwoner over te zeggen? De besluitvorming is voor een raadslid al ingewikkeld, maar voor inwoners lijkt het helemaal een haast onontwarbare kluwen van instanties, bedrijven, landkaarten en overheid.

Pas als de plannen, concepten en zoekgebieden concreter zijn, wordt er met de inwoners gepraat en kunnen ze aangeven waar hun voorkeur ligt. De vraag is wel wat daar dan mee gebeurt en hoeveel er uiteindelijk te kiezen valt. Kom je met te veel voorwaarden vooraf, dan riskeer je dat het gevoel ontstaat dat alles eigenlijk al min of meer besloten is. En dat roept weerstand op.

Daarnaast is het huidige raadsvoorstel niet in lijn met het landelijke klimaat akkoord en het nieuwe Europees beleid van 55% CO2 reductie. D66 vindt dat we als Utrechtse Heuvelrug voorop moeten lopen met duurzaamheidsmaatregelen om bijvoorbeeld ons Nationaal Park te beschermen tegen de droogte. De meerderheid van deze raad is structureel bezig om gemeentelijke doelen naar beneden te verlagen en werkt alleen met een maximum, maar geen minimum doel.

Om deze twee redenen kan de fractie van D66 Heuvelrug helaas niet instemmen met het voorstel voor duurzame opwek zoals de wethouder dat nu aan de raad gepresenteerd heeft; namelijk om in 2021 te beginnen over 25 hectare zonnevelden en in 2022 pas over 30 hectare aan zonnevelden en 2-4 grote windmolens. Deze knip in het voorstel (zowel in de tijd als in de verdeling) maakt het onderwerp voor inwoners nog onoverzichtelijker.

Wij zullen tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 oktober dan ook voorstellen de beslispunten 3 en 4 te schrappen. Dat inwoners direct vanaf het begin mee kunnen denken, mee kunnen praten en mee kunnen profiteren over de totale opgave tot 2025, is voor ons cruciaal. Daarnaast willen we een minimum opnemen om het voorstel in lijn te brengen met Rijk en Europese doelstellingen.