Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2020

Vragen over lokaal maatwerk binnen de noodverordeningen

Afgelopen week is een nieuwe noodverordening ingegaan omdat het aantal corona positief geteste inwoners in onze veiligheidsregio helaas weer aan het oplopen is. De noodverordening is bekend gemaakt door de burgemeester van Utrecht, voorzitter van onze veiligheidsregio, en betreft ook de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug.

Noodverordeningen zijn eigenlijk bedoeld voor acute, lokale crisissituaties- niet om algemeen geldende regels af te dwingen. Nu besluiten ministers en burgemeesters over maatregelen die in de verordeningen worden vastgelegd. De Tweede Kamer en de gemeenteraden hebben daar vooralsnog niks over te zeggen. En dat terwijl de effecten van de maatregelen grote gevolgen hebben voor lokale ondernemers, inwoners en verenigingen.

Over de positie van de Utrechtse Heuvelrug binnen onze veiligheidsregio en de democratische borging van de maatregelen stelde de fractie van D66 Heuvelrug vragen tijdens de commissievergadering van 1 oktober.

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9203563/1

Bij de beantwoording gaf burgemeester Frits Naafs aan dat er in de Tweede Kamer overeenstemming lijkt te zijn over een tijdelijke wet covid-19. Deze wet komt in plaats van de noodverordeningen, geeft een grotere rol aan de Tweede Kamer en zorgt daarmee voor meer democratische controle op de maatregelen. De burgemeester bood aan om, als de wet is aangenomen, in gesprek te gaan met de gemeenteraad om samen te bekijken op welke manier de raad betrokken kan blijven bij de maatregelen.

Daarnaast gaf hij aan dat er binnen de veiligheidsregio op dit moment maar heel beperkt rekening kan worden gehouden met lokale omstandigheden, omdat de covid-19 crisis een bovenlokale crisis is waarbij niet te fijnmazig kan worden gewerkt.

Nadeel van deze aanpak is dat de situatie in onze dorpskernen gekoppeld is aan die van Utrecht Stad terwijl de omstandigheden niet 123 te vergelijken zijn.

Reden temeer dus om als lokale D66 fractie te pleiten voor meer gemeentelijke medewerking en maatwerk richting onze lokale (horeca) ondernemers, waarbij het van belang is samen te kijken naar wat er wél mogelijk is om zo goed mogelijk de winter door te komen.