Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

Start van het nieuwe politieke seizoen

Na een fijne zomer is deze week het politieke seizoen weer begonnen. En dat begint direct goed: er staat dit najaar een aantal grote onderwerpen op de agenda. De opwek van duurzame energie, woningbouw, huisvesting van scholen, bomenkap en de gemeentelijke financiën, om er een paar te noemen. Grote en belangrijke onderwerpen waarbij in sommige gevallen flinke emoties spelen.

Hoe geven we op lokaal niveau vorm aan het landelijke Klimaatakkoord om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken? En hoe zorgen we daarbij dat onze bewoners en bedrijven betrokken zijn én blijven?

Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen in onze gemeente? Zodat bijvoorbeeld starters, maar ook verplegers, leraren en agenten die in onze gemeente werken hier ook kunnen wonen.

Hoe zorgen we ervoor dat er vaart wordt gemaakt met de onderwijshuisvesting, zodat álle kinderen binnen onze gemeente naar een gezond, duurzaam en flexibel schoolgebouw kunnen gaan?

Maar ook: hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat de groene uitstraling van onze gemeente behouden blijft en de toestand van de gemeentefinanciën verbeterd wordt?

Grote onderwerpen die soms op gespannen voet met elkaar staan. De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug is er, volledig uitgerust, helemaal klaar voor om met deze onderwerpen aan de slag te gaan, de vragen die er liggen te beantwoorden en andere fracties, maar vooral ook inwoners, op te zoeken om gezamenlijk tot resultaten te komen. Op een manier die u van ons gewend bent: optimistisch en toekomstgericht, maar ook redelijk en zoekend naar verbinding en oplossingen.

We hebben er zin in!

Namens de fractie,

Karin Oyevaar