Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2020

Zomerreces is begonnen!

Met een lange, nachtelijke raadsvergadering en een gezellig etentje met de fractie in het Rosarium in Doorn  is voor de fractie het politieke jaar afgelopen week afgesloten. Een goed moment om terug te kijken op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben en voorzichtig vooruit te kijken naar wat komend jaar ons brengt.

Verbinding en samenwerking

D66 bleef ook dit jaar weer op zoek naar verbinding en samenwerking. Binnen de fractie, binnen de raad, met het college en natuurlijk met de inwoners van onze gemeente. We vroegen het afgelopen jaar onder andere aandacht voor het verdwijnen van geldautomaten in Maarn, de vluchtelingenkinderen op Lesbos, de voorgenomen bomenkap in Park Huis Doorn, voor de ontwikkeling rondom het Henschotermeer, het online inwonerspanel, versnelling van de aanpak bouwen en wonen, de introductie van een ja/ja sticker en de fietsveiligheid bij de Donderbergrotonde in Leersum. Op initiatief van onze fractie werden de scholen in onze gemeente door de raadsfracties bezocht en gingen we gingen langs bij het recreatiepark de Ossenberg in Overberg. Om maar eens wat onderwerpen te noemen.

In de eerste weken van de corona-uitbraak werd er niet veel vergaderd, wel steunden de leden van de fractie op allerlei manieren de ondernemers, lokale pers, sportverenigingen en vroegen we om extra aandacht voor de culturele sector. Vanaf eind april werd de politieke agenda weer opgepakt: we bespraken online onder andere de Kadernota, het concept-bod voor de RES en het proces van co-creatie rondom de voorzieningen in Maarn.

Kortom: een druk jaar waar we, voor wat betreft inzet en zichtbaarheid van de fractie, met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Maar…niet alles lukte. Een kleine meerderheid van de raad stemde tegen het afgesproken en door D66 gewenste Stimuleringsfonds Duurzame Initiatieven, wat de samenwerking tussen de verschillende raadsfracties behoorlijk onder druk zette. Ook hadden we als fractie gemengde gevoelens bij de vastgestelde begroting, waarin wederom geen duidelijke keuzes werden gemaakt,  strandden pogingen om het raadsprogramma nieuw leven in te blazen en werden de duurzaamheidsambities voor onze gemeente zeer tegen onze zin met 15 jaar naar achteren geschoven.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Voor komend jaar wordt een aantal stevige debatten verwacht. Over de begroting bijvoorbeeld. De financiële situatie van de gemeente wordt steeds nijpender en de tijd om fundamentele keuzes te maken en goed na te denken over “Wat voor Gemeente willen we zijn?” komt daarmee steeds dichterbij. Graag pakken we deze vraag vanaf september met onze leden op.

Ook zal er dit najaar gesproken worden over de lokale invulling voor duurzame opwek van energie. Bij de discussie over de regionale invulling liepen de emoties in onze gemeente in mei en juni al hoog op, dat zal lokaal waarschijnlijk niet minder worden. Aan ons om daar op redelijke manier mee om te gaan, richting de toekomst te kijken en niet te veel te reageren op de waan van de dag.

Zover is het nog niet: voor ons liggen 6 weken zomerreces. Tijd om uit te rusten en op te laden. Ik ga dat dit jaar met een fijne stapel boeken vanuit eigen achtertuin doen en wens iedereen namens de fractie een fijne zomer toe.  We zien er naar uit om ons vanaf 31 augustus weer met veel energie in te zetten voor onze mooie groene gemeente!

Karin Oyevaar, fractievoorzitter