Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Verzet tegen bomenkap in Park Huis Doorn

Meer dan 1.500 betrokken inwoners en vrijwilligers hebben de afgelopen maanden hun handtekening gezet onder een petitie waarin de gemeente wordt gevraagd geen vergunning af te geven voor grootschalig kaalslag in Park Huis Doorn en de aangedragen alternatieven serieus te bekijken. Met plezier nam ik afgelopen zaterdag deze ruim 1500 handtekeningen in ontvangst. Het is mooi te zien dat zoveel inwoners zich zo bij het Park betrokken voelen. 

Renovatieplan
In de zomer van 2019 plaatste het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het terrein, oranje stippen op de bomen die op basis van het renovatieplan gekapt moeten worden. Het maakte in één klap duidelijk om hoeveel bomen het zou gaan en zorgde voor de nodige zorgen en commotie. Inmiddels zijn we een klein jaar verder en heeft Rijksvastgoed een integrale aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend waarmee het traject in een volgende fase is beland.

Alternatieve scenario’s
De fractie van D66 heeft zich het afgelopen jaar op verschillende momenten kritisch uitgelaten over de inhoud van het renovatieplan. Op zich is het goed nieuws dat er vanuit Den Haag meer aandacht is gekomen voor het Doornse museum en het bijbehorende landgoed, aan het achterstallig onderhoud moet zonder meer het een en ander gebeuren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat grote, gezonde bomen, uit cultuur-historisch oogpunt, zonder meer gekapt mogen worden. Alternatieve scenario’s bieden voldoende mogelijkheid om in elk geval te voorkomen dat de monumentale beeldbepalende beukenrijen die voor Huis Doorn staan straks onnodig omgaan en deze scenario’s moeten dan ook serieus bekeken worden.

Overdracht handtekeningen
Mooi en eervol om de handtekeningen in ontvangst te mogen nemen. Op mijn beurt zal ik deze handtekeningen tijdens de raadvergadering van maandag 13 juli overdragen aan wethouder Chantal Broekhuis. Ook zal ik haar vragen een reactie te geven op de vergunningsaanvraag, de rol van de gemeenteraad en de geuite zorgen van de inwoners.