Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Voorstel over duurzame opwek in de regio met ruime meerderheid aangenomen

Afgelopen donderdag, 25 juni, nam de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug een besluit over het concept bod voor de Regionale Energie Strategie (RES). Het was een lange, wat chaotische, weg naar de besluitvorming. Met vergaderingen die voor veel inwoners, en ook een deel van de raadsleden, lastig te volgen waren.

Waarover is er nu een besluit genomen?
Samen met 15 andere gemeenten maakt onze gemeente deel uit van de U16. De U16 heeft een voorlopig plan gemaakt waarin staat hoeveel stroom de 16 gemeenten gezamenlijk denken op te wekken tot 2030. Deze gezamenlijke hoeveelheid, oftewel het “bod”, is voor de U16 uitgekomen op 1,8 TWh. De gemeenteraad moest er afgelopen donderdag over besluiten of ze akkoord is met (1) de hoogte van het bod en (2) het gegeven dat iedere gemeente een steentje bij zou moeten dragen.

Na in totaal bijna 15 (!) uur vergaderen nam de raad, met 25 stemmen voor en 4 tegen, het voorstel van wethouder Rob Jorg ongewijzigd aan.

Waar is zo lang over vergaderd?
In elk geval nauwelijks over het voorstel dat ter besluitvorming voor lag. Dat zo’n beetje alle fracties dit voorstel zouden gaan steunen, was vanaf het begin al wel duidelijk.

Het ging in die 15 uur vergaderen met name over zaken waarover nu (nog) geen besluit hoefde te worden genomen, maar waarover in de loop van het jaar wel gesproken gaat worden: windmolens, lokale klimaatambities, locaties voor de bijdrage binnen onze gemeente. Vooral een schot voor de boeg dus.

En ook al waren de onderwerpen (nog) niet aan de orde, de emoties liepen regelmatig al wel hoog op. Petities werden opgestart.  Onduidelijke persberichten de wereld in gestuurd. Er werd met winden meegedraaid, advertenties in lokale kranten geplaatst en creatief gefotoshopt. En dat alles onder het mom: we doen het voor de inwoners. Die overigens tot nog toe in het proces maar mondjesmaat betrokken zijn.

Hoe verder?
In het najaar besluit de raad over het lokale afwegingskader. Dan stelt de raad vast hoeveel energie er in onze eigen gemeente duurzaam opgewekt gaat worden en op welke manier. Daarbij spelen veel onderwerpen waarover de afgelopen weken is gediscussieerd een rol.

Hoe staat D66 erin?
D66 vindt het belangrijk dat we als gemeente Utrechtse Heuvelrug ons steentje bijdragen. Ook met de hoogte van het regionale bod zijn we akkoord. D66 heeft dus, net als de meeste andere fracties, voor het voorstel van de wethouder gestemd.

Voor wat betreft het besluit dat dit najaar wordt genomen: we willen dat inwoners en organisaties meer betrokken worden bij de afwegingen die spelen als het gaat over de opwek van duurzame energie in de Utrechtse Heuvelrug. Pas dan kunnen we een standpunt innemen over de manier waarop duurzame energie binnen onze gemeente kan worden opgewekt.

De gemeente heeft daarbij een regierol en het is van wezenlijk belang inwoners breed te informeren én te betrekken bij dit vraagstuk. Dat is tot nog toe onvoldoende gebeurd en kan en moet beter. Gelukkig wordt dat gevoel breed gedeeld in de raad: onze motie die het college daartoe aanmoedigt is afgelopen donderdag unaniem aangenomen.