Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Omdat solidariteit niet ophoudt bij de gemeentegrens…

Op 16 maart ontvingen Gemeenteraad en College een brief van Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug waarin aandacht wordt gevraagd voor het lot van alleenstaande vluchtelingenkinderen die verblijven in Griekenland.

Omdat hun noodkreet in eerste instantie voor kennisgeving werd aangenomen, heeft de fractie van D66 samen met de fracties van ChristenUnie, OPEN en CDA aan het College aanvullende vragen gesteld over de mogelijkheid tot opvang van deze groep alleenstaande vluchtelingenkinderen. Bij de beantwoording heeft het College uitgelegd waarom het opvangen van deze kinderen vooral een verantwoordelijkheid van andere gemeenten is en niet die van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

D66 wil dat we focussen op hetgeen we wél kunnen doen voor deze groep kinderen. Het mag duidelijk zijn dat solidariteit wat ons betreft niet ophoudt bij de gemeentegrens. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep van 3 NGO’s om zich te verenigen in een zogenaamde “Coalition of the Willing”. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug mag hier, wat D66 betreft, niet achterblijven.

En nee, we hoeven het als gemeente niet allemaal alleen te doen. Integendeel: het idee van de “Coalition of te Willing” is juist dat er wordt samengewerkt: zo kunnen we onze krachten bundelen en een bijdrage leveren naar gelang ieders mogelijkheden.

Op de raadsvergadering van donderdag 11 juni zal dus een motie in stemming worden gebracht waarin we het College met klem verzoeken op korte termijn in overleg te treden met de colleges van Zeist, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede over een gemeenschappelijk signaal richting het kabinet en de bereidheid van onze gemeenten om samen opvang te bieden aan deze groep alleenstaande kinderen.