Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

Meer aandacht voor energie besparing, Zon op dak en biodiversiteit in Concept bod RES

Wat wordt er besloten?
De gemeenteraad besluit in juni over het concept bod Regionale Energie Strategie (RES) U16. Het voorstel is om 45 grote windturbines, 800 ha zonnevelden en 15% van alle daken vol te leggen  met zonnepanelen en dit te realiseren binnen 10 jaar, dus voor 2030. In het landelijk klimaat akkoord is afgesproken dat regio’s een plan maken hoeveel duurzame energie ze lokaal willen opwekken. Er wordt nu besloten over een ‘concept bod’, het definitief bod moet gereed zijn over 1 jaar (1 juli 2021).

Waarom  is dit zo belangrijk?
We hebben te maken met klimaat verandering. Als we niet sneller werk maken van CO2 reductie, lukt het ons niet meer om binnen de 1,5 graden opwarming doelstelling te blijven. Eerder heeft D66 Utrechtse Heuvelrug daarom de klimaatcrisis uitgesproken. Juist de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet naar ons idee het voortouw nemen. Lees hier waarom.

Wat vindt D66?
Wij vinden de landelijke RES aanpak  een goed initiatief. Onze gemeente heeft al de doelstelling om klimaat neutraal te worden in 2035 en de RES aanpak helpt ons om deze doelstelling te verwezenlijken.  We zijn ook kritisch. Zo hebben we bij de startnotitie RES middels een viertal moties extra aandacht gevraagd voor energie besparing, zon op dak en implementatie. En hebben we als enige partij schriftelijke vragen gesteld bij het concept bod.

Wat willen we veranderen?
We willen het concept bod met de volgende zes punten sterk verbeteren:

  1. Energie besparing. Neem een concreet energie besparing doelstelling op van 1,5% per jaar. In het huidige bod wordt energie besparing niet als doelstelling meegenomen
  2. Meer zon op dak. Wij stellen voor om in 2030 de helft van alle daken in de U16 te voorzien van zonnepanelen. In het huidige bod wordt uitgegaan van slechts 15%
  3. Verbeteren biodiversiteit. Leg zonnevelden zo aan dat het de biodiversiteit en water beschikbaarheid verbeterd en tevens bijdraagt aan de reductie van stikstof
  4. Meer draagvlak. Doe het als gemeente niet alleen en werk in de participatie naar het concept bod nadrukkelijk samen met maatschappelijke organisaties. D66 heeft eerder het initiatief genomen voor een lokaal klimaat akkoord.
  5. Energie infrastructuur onder de grond. Zorg ervoor dat als er geïnvesteerd wordt in nieuwe energie infrastructuur dat gelijk de bestaande hoogspanningsmasten in Maarn en Driebergen onder de grond gaan
  6. Verdeel de lusten en lasten eerlijk. Zorg dat iedereen er voordeel van heeft en profiteert

De moties worden op donderdag 25 juni in vergadering van de raad in stemming gebracht