Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2020

Hoe blijven de culturele instellingen op de Utrechtse Heuvelrug overeind?

Half april kwam het kabinet met een steunpakket voor de cultuursector, een bedrag van in totaal 300 miljoen euro. Lijkt veel, maar met dit steunpakket worden vooral de grote instellingen onderhouden, de rest moet zich melden bij andere steunfondsen en de gemeenten.

In die gemeenten, en dat geldt zeker ook voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, is weinig geld sinds de rijksoverheid grote portefeuilles als jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen naar de gemeenten heeft overgeheveld. Dat betekent dus ook: weinig ruimte voor extra steun aan cultuur. Dit beaamde de wethouder toen ik hem gisteren, namens de fractie van D66, vroeg naar de stand van zaken binnen de cultuursector: er is op dit moment geen financiële ruimte voor aanvullende maatregelen.

Door alle overhevelingen kreeg onze gemeente al voor de coronacrisis de begroting nauwelijks sluitend. Het geldgebrek wordt nu nog nijpender, omdat in nood geraakte ondernemers, verenigingen en culturele instellingen ondersteuning vragen. Het kabinet heeft met de gemeenten de principe-afspraak gemaakt dat zij financiële compensatie krijgen voor de coronaschade, ook die aan de culturele sector. Een bedrag is daarbij, voor zover ik weet, nog niet afgesproken.

10 procent van het steunpakket van het Rijk, dat is dus 30 miljoen euro, is in ons land gereserveerd voor regionale instellingen die van vitaal belang zijn. Een voorwaarde is wel dat regio’s (gemeente, provincie) zelf bij elke aanvraag evenveel geld bijleggen. Het is natuurlijk maar de vraag of (en voor wie) dat in onze gemeente mogelijk is.

De wethouder gaf gisteravond aan dat Huis Doorn en Kasteel Amerongen mogelijk van deze steunmaatregel gebruik kunnen maken en binnenkort in gesprek te gaan met de directies van beide instellingen. Hij zegde ons toe de raad over de uitkomsten van dit gesprek te informeren als dat gesprek nieuwe informatie oplevert.

Al met al is wel duidelijk dat het steunpakket voor de cultuursector vooral gaat naar instellingen die van landelijk belang zijn en dat er binnen de begroting van onze gemeente weinig tot geen ruimte zit voor extra financiële ondersteuning. De fractie van D66 is dan ook benieuwd hoe andere culturele instellingen met sterke regionale waarde binnen onze gemeente het hoofd boven water proberen te houden en of ze uiteindelijk overeind denken te blijven in deze crisis.

We zullen de komende weken met de fractie een aantal van deze culturele instellingen bezoeken om daarover met ze in gesprek te gaan.