Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 maart 2020

Even niet vergaderen…maar genoeg te doen!

Tot halverwege vorige week besloeg de politieke agenda van de Utrechtse Heuvelrug voor de komende periode een aantal grote onderwerpen: een mogelijk algeheel vuurwerkverbod, de opwekking van energie in ons landschap, de voorzieningen in Maarn, inrichting van het buitengebied van Driebergen, de verhuur van het gemeentekantoor…om er zo maar eens een aantal te noemen.

De uitbraak van het coronavirus, en de daarbij genomen maatregelen,  hebben echter ook gevolgen voor het besluitvormingsproces in onze gemeente: gemeenteraden kunnen alleen besluiten nemen als de leden ook lijfelijk aanwezig zijn. Zo staat dat in de wet. De raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug komt, vanwege de aangeraden sociale onthouding,  de komende weken niet bij elkaar om te overleggen en ook de besluitvormende raadsvergadering van 2 april is afgelast. Want hoe belangrijk bovengenoemde onderwerpen ook zijn, het zijn uiteindelijk geen onderwerpen die niet even kunnen wachten. Op dit moment is het vooral “alle hens aan dek” om te voorkomen dat het virus teveel mensen tegelijkertijd besmet.

Dit betekent niet dat er niets te doen is. Integendeel. Gemeenteraadsleden moeten juíst nu hun voelsprieten in de samenleving steken en als volksvertegenwoordiger alert zijn op de problemen die de verspreiding van COVID-19 voor bepaalde groepen kan veroorzaken. Het is duidelijk dat de verstrekkende maatregelen alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug raken. Toch zijn er inwoners voor wie deze periode extra onzekerheid met zich meebrengt:

  • ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de mensen die positief getest zijn op COVID-19 en nu ziek thuis zitten;
  • aan alleenstaande ouderen en chronisch zieken die zich in deze periode eenzaam kunnen gaan voelen doordat ze minder mensen zien;
  • aan de lokale horeca en andere lokale ondernemers, die de deuren hebben moeten sluiten en die in de problemen komen omdat het niet zeker is wanneer ze weer aan de slag kunnen;
  • aan leerlingen van de verschillende scholen in onze gemeente die dit voorjaar eindexamen doen en zich afvragen of ze zich daar nu wel voldoende op kunnen voorbereiden;
  • aan cultuurmakers en andere zzp-ers waarvan de opdrachten zijn weggevallen en mensen met een nuluren- of oproepcontract die nu in onzekerheid thuis zitten;
  • en aan de medewerkers in de vitale sectoren die deze weken keihard aan het werk zijn om de basisvoorzieningen draaiende te houden.

Deze onzekere tijden vragen om solidariteiteensgezindheid en omzien naar degenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Voor nu even geen actieve politiek en fysieke raadsvergaderingen, maar tijd om extra alert te zijn en contact te houden met het college en de gemeentelijke organisatie over wat er binnen onze gemeente speelt. Dat zal de komende tijd dan ook de insteek van onze fractie zijn.