Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 maart 2020

Bezorgdheid over jeugdbescherming William Schrikker Stichting

Veiligheid van kinderen
De William Schrikker Stichting (WSS) biedt jeugdbescherming en jeugdreclassering aan kinderen in heel Nederland. Sinds 2016 houdt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra toezicht op de jeugdbescherming van de WSS omdat er zorgen waren over de kwaliteit. Er zijn momenteel nog steeds zorgen over de veiligheid van kinderen in de jeugdbescherming van de WSS. Daarom heeft de inspectie besloten de WSS een aanwijzing te geven, zodat de veiligheid van kinderen binnen een half jaar zeker wordt gesteld.

Bezorgdheid in Utrechtse Heuvelrug
In onze gemeente ontvangen 45 kinderen jeugdbescherming van de WSS. D66 is ernstig bezorgd over de situatie van deze kinderen en de betrokken gezinnen. Daarom hebben wij een motie ingediend waarin we deze bezorgdheid uitspreken. Ook spreken wij onze steun uit aan de wethouder om de kwaliteit van de jeugdbescherming te verbeteren, en vragen wij haar om ons op de hoogte te houden van dit verbetertraject.

Unanieme steun van gemeenteraad
De voltallige gemeenteraad heeft onze motie gesteund, wat betekent dat alle partijen hun bezorgdheid hebben uitgesproken en de wethouder steunen. De komende tijd zullen wij dit onderwerp blijven volgen, in de hoop dat de situatie snel zal verbeteren.