Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 februari 2020

Vragen over de plannen van de GGDrU

Raadsrapporteur GGDrU
Ik ben raadsrapporteur voor de GGDrU* (Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht). Dit betekent dat ik de jaarstukken van de GGDrU lees en bespreek, en hierover rapporteer aan de gemeenteraad. Bij deze besprekingen zijn naast mijzelf ook Teunis Reedijk (raadsrapporteur), Hans Waaldijk (wethouder) en de behandelend ambtenaar aanwezig.

Vragen over plannen GGDrU
Afgelopen januari hebben wij de kadernota 2021 besproken. Hierin heeft de GGDrU beschreven wat ze willen bereiken in 2021, en welke uitgaven daardoor nodig zijn. Ik heb tijdens de bespreking aandacht gevraagd voor drie belangrijke onderwerpen.

Omgevingswet en volksgezondheid
Als eerste heb ik gevraagd naar de plek van volksgezondheid in onze uitvoering van de Omgevingswet. En ik heb gevraagd hoe we omgaan met de kosten voor de inhuur van de expertise van de GGDrU op dit dossier. Het werd duidelijk dat volksgezondheid al een heldere plek heeft binnen ons beleid rondom de Omgevingswet, en dat hiervoor blijvend aandacht is. De kosten worden gedekt vanuit het budget voor de Omgevingswet.

Vaccinatiegraad Utrechtse Heuvelrug
Als tweede heb ik aangegeven dat het belangrijk is dat er aandacht blijft voor de vaccinatiegraad van kinderen in onze gemeente. Hierover heb ik eerder mijn zorgen geuit. Gelukkig blijven de GGDrU en onze wethouder zich ervoor inzetten om de vaccinatiegraad in de Utrechtse Heuvelrug te verhogen.

Zorgcowboys in de Wmo
Als laatste heb ik gevraagd naar het toezicht van de GGDrU op zorginstellingen in de Wmo. Sinds 2015 houdt de GGDrU toezicht op de kwaliteit van deze zorgverleners. Er is een landelijk probleem in de Wmo met zogenaamde ‘zorgcowboys’ (zorgverleners die zichzelf verrijken ten koste van goede zorg). Ik heb daarom gevraagd of de GGDrU dit als aandachtspunt kan meenemen in hun toezicht. De wethouder gaat dit bij de GGDrU bespreken.

*De GGDrU is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Zij heeft als doel de volksgezondheid te bevorderen. Het takenpakket van de GGDrU is breed, van consultatiebureaus tot seksuele gezondheid tot medisch advies over verre reizen.