Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 januari 2020

Scholenbezoek van D66 Utrechtse Heuvelrug

Waarom een scholenbezoek?

In de gemeenteraad staan regelmatig onderwerpen op de agenda die te maken hebben met de scholen in onze mooie gemeente. Recente voorbeelden zijn schoolhuisvesting, passend onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid.

Om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk om het betreffende onderwerp goed te kennen. Daarom heb ik in het voorjaar van 2019 besloten alle scholen in onze gemeente te bezoeken. Ik heb de andere raadsfracties uitgenodigd om ook mee te gaan. 

Met vijf andere raadsleden heb ik alle scholen bezocht: basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs. Het was een indrukwekkende ervaring. Ik heb veel mooie scholen gezien, en ik was verrast door de diversiteit aan onderwijs in onze gemeente. Ook ben ik situaties tegengekomen die extra aandacht vragen. 

Huisvesting

Een eerste aandachtspunt is de huisvesting van scholen. Het aantal leerlingen in de verschillende dorpen verandert met de tijd. Daardoor is het moeilijker te voorspellen hoe groot de verschillende schoolgebouwen moeten zijn. Ook verdient de kwaliteit van de schoolgebouwen extra aandacht. De gemeente is op dit moment bezig een nieuw plan te schrijven voor het onderhoud aan en het vernieuwen van schoolgebouwen. Ik blijf de komende maanden scherp op de inhoud van dit plan.

Passend onderwijs

Een tweede aandachtspunt is het passend onderwijs. Bij het passend onderwijs zijn meerdere organisaties betrokken op het gebied van onderwijs en zorg. Daardoor is het een uitdaging deze samenwerking zo te organiseren dat kinderen de steun krijgen die zij nodig hebben. Organisaties zijn nog onvoldoende ingespeeld op elkaar. Op dit moment werkt de gemeente aan verdere verbetering van het passend onderwijs. Ook dit onderwerp zal ik de komende maanden nauwlettend volgen. 

D66 voor de jeugd!

Ik zal mij de komende jaren blijven inzetten voor de jeugd in onze gemeente. Naast de genoemde aandachtspunten zal ik mij ook hard blijven maken voor het onderwijsachterstandenbeleid, een goede speelruimte, meer inspraak voor de jeugd.