Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 januari 2020

De maximum snelheid verlagen op alle provinciale wegen?

Vorig week werd er in Doorn een symposium over het verkeer in onze provincie gehouden. Een van de sprekers was Gedeputeerde Arne Schaddelee. Op de website van RTV Utrecht verscheen een artikel met een uitspraak van de Gedeputeerde die bij mij vragen oproept: “Het liefst had ik vanmiddag een prachtig masterplan gepresenteerd om in de hele provincie de snelheid te verlagen vanaf morgen”. Laat ik vooraf duidelijk zijn; ik ben niet per definitie vanuit D66 tegen een verlaging. Echter, ik meen dat wij in het coalitieakkoord in de Provincie hebben afgesproken maatwerk te willen toepassen. Bovendien vraag ik mij af wat nu nog mijn rol als Statenlid is, als de Gedeputeerde blijkbaar al zijn politieke lijn heeft bepaald.

Het is des te opmerkelijker dat de Gedeputeerde nu met deze uitspraak komt. Vorige week tijdens de Commissie Milieu & Mobiliteit hebben wij uitgebreid gesproken over het verkeer in onze provincie. In de mobiliteitsprogramma’s werden de concrete plannen voor de komende jaren toegelicht. Nergens lees ik dat de maximum snelheid voor automobilisten op alle provinciale wegen moet worden verlaagd. Opmerkelijk dat de Gedeputeerde dat een week later wel stelt, en dan nog niet eens voor de mensen die hierover mogen beslissen.

Volgens mij voelt hij zelf ook wel nattigheid dat hij mogelijk voor zijn beurt spreekt. Enkele dagen na zijn uitspraak verscheen er een column van zijn hand op de website van de Provincie waar hij het een en ander probeerde te nuanceren. Is de Gedeputeerde bevraagt door de andere Gedeputeerden of hebben ambtenaren hem gezegd dat hij dat echt niet zo stellig kan zeggen dat op alle provinciale wegen de snelheid naar 60 km per uur moet worden teruggebracht? Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan. Het is maar de vraag of dit in alle situaties het beste is voor de veiligheid en de doorstroming.

In het coalitieprogramma ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ wordt ook met geen woord gerept over een generieke maatregel om de snelheid te verlagen. Hier komt dan ook de rol van Statenleden om de hoek kijken om te controleren of Gedeputeerde Staten wel correct het vastgesteld beleid uitvoeren. Reden voor D66 om schriftelijke vragen over het onderwerp te stellen: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-47/2020

Ik zal hier niet alle vragen herhalen maar als automobilisten maar 60 km per uur in de toekomst mogen, dan geldt dat ook voor het openbaar vervoer. Bussen zullen dus langzamer moeten gaan rijden. Daarnaast kunnen er onduidelijke situaties ontstaan op provinciale wegen die aansluiten op wegen in andere provincies. Gaan die ook de snelheid terugbrengen naar 60 km per uur? Ik hoor ook mensen zeggen dat zij met 80 km per uur veel geconcentreerder rijden dan met 60 km. Ze vinden zelf dat ze beter opletten. Ik ben geen verkeerskundige en laat mij dan ook graag door onderzoek en studie vertellen wat wijsheid is. De Gedeputeerde heeft dat inmiddels ook toegezegd. Hij wil nu onderzoeken wat het effect is van het verlagen van de snelheid.

Het College van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft voor de uitspraken van de Gedeputeerde een verzoek bij de Provincie ingediend om op het tracé tussen Doorn en Driebergen op de N225 maatwerk te leveren en de snelheid hier van 80 naar 60 km terug te brengen. Het argument is dat er nogal wat bochten in de weg zitten, er veel zijwegen zijn en er fietsers (kinderen) de weg moeten oversteken. Ik hoop dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet op de studie van de Gedeputeerde hoeft te wachten op om alle provinciale wegen de snelheid naar 60 km terug te brengen. Laten we gewoon doen, wat we afgesproken hebben, en dat is maatwerk leveren. 60 km per uur waar 60 moet en 80 km per uur waar 80 kan. Intussen ben ik erg benieuwd naar de antwoorden op mijn schriftelijke vragen.

Erwin Kamp

D66 Statenlid Provincie Utrecht