Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

Alle nieuwbouwwoningen energie producerend

Als het aan D66 Utrechtse Heuvelrug ligt is het uitgangspunt dat alle woningen die in onze gemeente nieuw worden gebouwd energie producerend zijn. Dus op jaarbasis wordt er meer energie geproduceerd dan gebruikt in de woning.

Op dit moment worden nieuwe woningen energie zuinig opgeleverd comform de geldende landelijk wet en regelgeving (Energie Prestatie Coëfficiënt  van 0,4). Bij de oplevering is dit al achterhaald  daar per 1 januari 2021 de nieuwe BENG norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van kracht wordt.  Zoals bekend lopen wet- en regelgeving achter op wat technisch en financieel nu al mogelijk is.

Wat D66 Utrechtse Heuvelrug betreft wachten we niet op nieuwe regels uit Europa en Den Haag, maar nemen we zelf het initiatief om toekomst bestendige duurzame woningen te bouwen. Dus woningen waar zoveel als mogelijk duurzame opwek wordt gerealiseerd en het energie verbruik wordt geminimaliseerd. Dit zorgt ervoor dat:

  • Hoe meer zonnepanelen we plaatsen op daken, hoe minder zonneparken nodig zijn in het landelijk gebied. Waarom maar 6 panelen plaatsen op je dak als er plaats is voor 20?
  • Bewoners verdienen aan de duurzame opwek, wat met name van belang is voor de (sociale) huur woningen, waar een relatief groot deel van hun inkomen naar de energierekening gaat
  • Onze ambitie van klimaatneutraal in 2035 binnen bereik komt en we niet aan net nieuwgebouwde woningen aanpassingen moeten gaan doen

Meer betaalbare woningen zijn hard nodig in onze gemeente. De woningnood is hoog en de beschikbare ruimte om nieuw te bouwen is beperkt. Onze gemeente heeft als doel ieder jaar minimaal 140 nieuwe woningen te bouwen. Wij willen zorgen dat zoveel mogelijk hiervan energie producerende zijn.

Is onze gemeente de eerste?
Nee er zijn al verschillende gemeenten hier mee bezig. Zo heeft gemeente Nieuwegein besloten om voor 2.500 woningen in de wijk Rijnhuizen energie positief bouwen als norm te verklaren.  En gemeente Utrecht weet zelfs een oude flat volledig te renoveren en energie producerend te maken.

Hoe gaat D66 hiermee verder?
We zullen bij alle nieuwbouw projecten vragen om het “energie positief bouwen” als uitgangspunt te nemen. Zo hebben we dit gedaan voor de woningbouw in de  zogenaamde “grexlocaties” van de gemeente in Doorn en Leersum en zullen dit ook doen bij de nieuwe woningbouw plannen.  Daarnaast zullen we in gesprek met de raad verkennen of ook bij ons energiepositief bouwen de norm wordt.