Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

Minder ruimte voor vragen tijdens het vragenuur

Tijdens de Raadsvergadering van maandag 16 december is gesproken over een amendement van VVD en SGP om het Reglement van Orde dusdanig aan te passen dat de raad de mogelijkheid krijgt te besluiten vragen voor het vragenuur op een andere manier af te handelen.

De fractie van D66 had om een aantal redenen grote moeite met dit wijzigingsvoorstel. De belangrijkste 3:

  1. Het amendement is wat ons betreft onnodig. De orde van grootte is dusdanig dat de fractie van D66 geen behoefte heeft aan het creëren van extra regels. Want waar hebben we het over? Als ik goed geteld heb, zijn er in heel 2019 35 vragen Gemiddeld 3 vragen per  vergadering dus. Topscoorder is Tim Rooijakkers (VVD) met 6 gestelde vragen dit jaar, op de voet gevolgd door ondergetekende (5 vragen). Dusdanig weinig dat het wat ons betreft overbodig is extra spelregels aan het Reglement van Orde toe te voegen
  1. Daarnaast en bovenal is het stellen van vragen een individueel recht van een lid van de raad en geeft gelegenheid om met het college te spreken over zaken die urgent en actueel. Urgent en actueel in de ogen van de vragensteller. En van een deel van de inwoners die op deze manier in de raad vertegenwoordigd zijn. Het geeft de politieke arena kleur en stem aan verschillende inwonersgroepen binnen onze gemeente. Het is wat ons betreft onwenselijk wanneer de meerderheid van de raad zonder instemming van de vragensteller deze vragen op een andere manier agendeert. Ook omdat het vragenuur hét middel is om aandacht te vestigen op zaken waar geen raadsvoorstel van het college voor ligt
  1. Er zijn ook andere manieren om een teveel aan vragen creatief op te lossen. Mocht het aantal vragen dat gesteld wordt in de toekomst wél de spuigaten uitlopen, dan kan de voorzitter altijd een ordevoorstel doen. Daar hebben we geen extra spelregels voor nodig, maar vertrouwen in onze voorzitter en in elkaar. Het amendement is wat ons betreft dan ook overbodig.

Helaas dacht een meerderheid van de raad hier anders over: het amendement is met 18 stemmen voor (VVD, BVHLokaal, OPEN, SGP) en 10 stemmen tegen (D66, CDA, CU) aangenomen.