Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

Omdat de duurzame keuze de standaardkeuze zou moeten zijn

6 vragen over de ja/ja-sticker

Donderdag 28 november is door een ruime meerderheid van de raad de motie ja/ja-sticker aangenomen. Deze motie was een initiatief van D66 en werd mede-ingediend door VVD, OPEN en de ChristenUnie.

 1. Wat houdt de ja/ja- sticker in?
  De ja/ja-sticker is een brievenbussticker die op de brievenbus geplakt wordt door huishoudens die ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen (opt-in-systeem). Geen sticker betekent in de toekomst geen ongeadresseerd reclame drukwerk.
 1. Waarom is deze motie ingediend?
  Op dit moment  wordt met een opt-out systeem gewerkt: iedereen krijgt ongeadresseerd reclame drukwerk in de bus, tenzij er een nee/nee-sticker op de brievenbus is geplakt.  Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 30% van de folders voor niets gedrukt, voor niets vervoerd, voor niets ingezameld en te slotte voor niets verwerkt wordt. * Simpelweg omdat een deel van de folders rechtstreeks ongelezen bij het oud papier terecht komt. Dit is een verspilling van papier, energie en geld en heeft een onnodige milieu-impact.
  De kosten voor het verwerken van al het papier komen voor rekening van de inwoners middels de afvalstoffenheffing. De verspilling kost dus niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners geld.
 1. Wat betekent dit voor de inwoners?
  Veel inwoners waarderen de wekelijkse folders in de brievenbus. Zij vinden het fijn om een overzicht te hebben van de wekelijkse aanbiedingen in hun eigen dorp, zodat ze daar zo voordelig mogelijk kunnen winkelen. Die mogelijkheid blijft er door een ja/ja-sticker op te plakken.
  Alleen inwoners die op dit moment geen sticker op de brievenbus hebben én die de folders willen blijven ontvangen  zullen straks een ja/ja-sticker op moeten plakken. Voor de overige inwoners verandert er niets.
 1. Wat betekent dit voor de ondernemers?
  Ondernemers moeten ook in de toekomst hun klanten kunnen bereiken op de manier waarop zíj dat willen. Sommige, vooral de kleinere, ondernemers doen dat steeds meer, of zelfs uitsluitend, online. Sommige ondernemers doen dat via huis-aan-huisbladen of verenigingsbladen. Anderen, vooral franchisenemers, doen dat met folders. En die keuzevrijheid moet er blijven.
  De motie verzoekt dan ook met ondernemers en andere belanghebbenden te overleggen voordat het College met een voorstel komt. Voor de ondernemers die van folders gebruik maken is het van belang dat de inwoners goed geïnformeerd worden en dat de ja/ja-sticker makkelijk verkrijgbaar is.
 1. Wat betekent dit voor het gratis huis-aan-huis blad?
  De motie doet daar geen concrete uitspraak over en laat het College de ruimte eerst in gesprek te gaan met belanghebbenden voordat besloten wordt of voor huis-aan-huisbladen een uitzondering wordt gemaakt. Voor lokale non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld de Oranjevereniging, wordt in de motie wel een uitzondering gemaakt.
 1. Wanneer kan ik de ja/ja-sticker ophalen?
  We hebben het College gevraagd binnen redelijke termijn met een voorstel te komen. We realiseren ons dat een zorgvuldige invoering in ieders belang is. En daar is tijd voor nodig. Het zal dus een paar maanden  duren voordat er een voorstel van de wethouder ligt. Wij houden in de tussentijd  vinger aan de pols  en zullen de wethouder er zeker naar vragen als het ons te lang gaat duren: iedere ongewenste folder is er tenslotte één teveel!

Nog onduidelijkheden of vragen over dit onderwerp? Mail naar: fractie@d66utrechtseheuvelrug.nl

* landelijke cijfers, niets wijst er op dat dit in onze gemeente sterk afwijkt