Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

D66 wil versnelling aanpak bouwen en wonen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de opdracht om komende jaren meer woningen te realiseren. D66 steunt die opdracht volop. Vooral in het sociale- en middensegment is de behoefte aan woningen groot, denk hierbij aan jongeren, starters en senioren.

D66 wil de nieuwe huizen graag sneller gebouwd zien. Dit biedt een kans om eenmalig opbrengsten te realiseren door gemeentegrond te verkopen, zoals de voormalige gemeentewerven in Doorn, Leersum en Maarn. Deze staan al lang leeg of liggen braak. En dat terwijl de wachtlijsten bij corporaties lang zijn en de zoekopdrachten makelaars nog steeds toenemen.

De gemeente ontvangt per woning gemiddeld ruim €1.100,- aan inkomsten, vooral vanuit de Rijksoverheid en lokale heffingen. Door sneller te bouwen, lossen we dus niet alleen een maatschappelijk probleem op, extra woningen leveren ieder jaar weer geld op. Investeringen leveren dus ook concreet meer geld op. En dat kan onze gemeente goed gebruiken.

Bij de raadsvergadering van 7 november heeft Erik van Buiten daarom namens D66 voorgesteld om te bezien of en hoe we als gemeente extra mankracht kunnen creëren om de benodigde bouwplannen, bestemmingsplannen en vergunningen sneller rond te krijgen. Wethouder Rob Jorg reageerde daar positief op. Hij erkende dat het nu soms piept en kraakt in de organisatie vanwege de verhoogde bouwopgave. Rob Jorg wil de kansen om te bouwen graag pakken en gaf aan graag een uitspraak van de raad te willen over het idee van D66. Maandag 11 november neemt de gemeenteraad een besluit.