Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Vragen over (tijdelijke) maatregelen fietsveiligheid Donderbergrotonde

Onlangs is door de provincie de eindrapportage van het onderzoek rondom de Donderbergrotonde in Leersum openbaar gemaakt. Uit dit rapport blijkt dat er wordt verwacht dat het verkeer de komende 10 jaar toe zal nemen en dat dit gevolgen zal hebben voor zowel fietsveiligheid als de verkeersdoorstroming.

Een belangrijke conclusie van het rapport is dat de bypass (zoals in 2011 ontworpen) geen oplossing is voor de huidige problematiek.  Deze oplossing is nadelig voor het fietsverkeer en zal tijdens de avondspits de wachtrijen niet kunnen oplossen. De fractie van D66 is tevreden met deze conclusie, die ook aansluit bij de wens van onze inwoners.

Er wordt nu naar drie andere varianten gekeken:

  • Verkeersregelinstallatie met fietsoversteken
  • Verkeersregelinstallatie met fietstunnel
  • Turborotonde met fietstunnel

De fractie van D66 zal in de raadsvergadering van komende donderdag een aantal vragen stellen over de drie varianten en de vervolgprocedure, waarbij voor ons de belangrijkste vraag is welke tijdelijke maatregelen er worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

  1. Is de Gemeente Utrechtse Heuvelrug betrokken bij het verdere onderzoek naar de verschillende varianten?
  2. Heet het College nu al voorkeur voor één van de drie varianten?
  3. Worden de inwoners van onze gemeente ook betrokken bij de keuze voor een van de drie varianten?
  4. Wanneer kan de besluitvorming over de toekomstige vormgeving van de rotonde Donderberg verwacht worden?
  5. Welke tijdelijke maatregelen worden er in de tussentijd genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
  6. Op welke manier worden de inwoners bij het kiezen van de tijdelijke maatregelen betrokken?