Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019

Lokale belasting goed en eerlijk incasseren

In de gemeenteraad wordt veel gediscussieerd over de hoogte van onze lokale belastingen. We horen wel eens partijen heel hard roepen dat belastingen omlaag moeten, zonder te melden waar ze dan gaan bezuinigen. Dan worden loze beloften vaak niet waargemaakt. In de gemeenteraad zitten ook partijen die menen dat belastingen horen bij een goed voorzieningenniveau voor inwoners. Die fracties zoeken een werkbare balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat is de hoek waar D66 zich thuis voelt.

Alle partijen zijn het er gelukkig wél over eens dat lokale belastingen goed en netjes geïnd moeten worden. Onze gemeente doet dat samen met meerdere gemeenten, via een gemeenschappelijke organisatie: BGHU.

Als raadsrapporteur ging D66-raadslid Erik van Buiten dit voorjaar op werkbezoek bij de BGHU, om de wijze van incasseren door te nemen. De belastingaanslag maakt immers maar weinig mensen vrolijk en soms komt de aanslag erg ongelegen. Dan is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden, zoals gespreid betalen. Dat kan bij BGHU goed geregeld worden, via formulier, internet of telefoon. Maar dan nóg kan het gebeuren dat mensen er niet uit komen. Door geldproblemen, scheidingen, slechte administratie of taalproblemen. Het blijkt dat ruim 10% van de verstuurde belastingaanslagen tot een dwangbevel leidt, waarna een deurwaarder op pad gaat om uit te zoeken waar het mis gaat. Boete op boete is vaak voor deze mensen het effect en daar is niemand mee geholpen. De specialisten van BGHU gaven aan dat er meer mogelijk is om mensen met geldproblemen eerder te helpen, maar dat dit politieke keuzes vraagt.

D66 heeft dit deze zomer met wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) besproken en gezamenlijk besloten we aan de gemeenteraad voor te leggen dat we van BGHU graag initiatieven willen “om het huidige percentage van rond de 10% dwangbevelen te verlagen, bijvoorbeeld door een mix van het versterken van communicatie met belastingplichtigen over hun verplichtingen en hun betaalmogelijkheden en het versterken van samenwerking met overige overheidsorganisaties om mensen/bedrijven met structurele schulden eerder en effectiever te kunnen benaderen in incassotrajecten.”

Dit citaat staat letterlijk in de brief die het college van B&W aan BGHU zal sturen. In deze brief vraagt onze gemeente aandacht voor een aantal zaken die efficiency, effectiviteit en communicatie rondom de belastingheffing verhogen. In de raadscommissie stemden alle fracties in.

Over de hoogte van lokale belastingen mogen de meningen dan verschillen, over goede en eerlijke belastinginning zijn we het eens. En daar blijven we aan werken!