Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juli 2019

D66 en VVD stellen vragen over vaccinatiebeleid

Op donderdag 11 juli stelt D66 samen met de VVD vragen over het vaccinatiebeleid in de Utrechtse Heuvelrug. Dit is van groot belang voor de volksgezondheid in onze gemeente.

Vorig jaar stelde de VVD hierover al vragen, en bleek de vaccinatiegraad in onze gemeente met 84% ruim tekort te schieten t.o.v. de wenselijke en veilige 95%. De GGDrU, verantwoordelijk voor ons vaccinatiebeleid, heeft vorig jaar toegezegd sterker in te gaan zetten op voorlichting.

Sindsdien is de lage vaccinatiegraad in heel Nederland een onderwerp van gesprek gebleven en zijn er meerdere uitbraken geweest van de mazelen. De mazelen kunnen leiden tot blijvende beperking en zelfs de dood tot gevolg hebben. Door de lage vaccinatiegraad loopt onze gemeente ook het risico op een mazelenuitbraak.

Voldoende reden dus om opnieuw raadsvragen te stellen over de vaccinatiegraad in onze gemeente, het effect van het aangepaste vaccinatiebeleid, en hoe we ons voorbereiden op een mogelijk mazelenuitbraak.

We voelen ons hierin gesterkt door het advies van de commissie Vermeij van begin juli 2019. Zij heeft de Nederlandse overheid aangeraden een ondergrens vast te stellen voor de vaccinatiegraad in Nederland, en in het ergste geval raadt zij zelfs aan om een algehele vaccinatieplicht in te voeren. Dit laat zien hoe bedreigend de huidige ontwikkeling van de vaccinatiegraad in Nederland is, want een algehele vaccinatieplicht was tot nu toe onbespreekbaar.

Bovendien heeft kamerlid Rens Raemakers (D66) een initiatiefvoorstel ingediend om kinderopvangcentra de ruimte te geven ongevaccineerde kinderen te weigeren, en zelfs een wettelijke inentingsplicht te geven wanneer de vaccinatiegraad onder de 90% zakt. Dit voorstel wordt komend najaar behandeld en hiervoor tekent zich een ruime Kamermeerderheid af.

We hopen de vaccinatiegraad in onze gemeente snel omhoog te krijgen, zodat onze kinderen en andere kwetsbare inwoners goed beschermd zijn tegen nare ziektes en levenslange gezondheidsproblemen.