Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Pas op de plaats voor het duurzaamheidsfonds

Op donderdag 27 juni stond het voorstel van VVD wethouder Rob Jorg voor een nieuw, lokaal duurzaamheidsfonds op de agenda. De 80.000 euro die de wethouder uit de algemene reserves wilde onttrekken om in een nog op te richten fonds te storten, zijn overgebleven uit de salarispot voor wethouders na het terugtreden van D66 wethouder Jan Willem van Dongen in 2017. Door hem niet te vervangen bleef de 80.000 euro onbenut en er werd afgesproken dat dit bedrag, op verzoek van D66, zou worden besteed binnen de portefeuille Duurzaamheid.

De oorspronkelijke afspraak uit 2017 is voor de fractie van D66 belangrijk, dat mag duidelijk zijn. Niet om de 80.000 euro. Ook niet om het label dat we er aan kunnen hangen. Hoe belangrijk het onderwerp Duurzaamheid ook voor ons is. En hoezeer we inhoudelijk met het voorliggende voorstel van de wethouder kunnen instemmen. Het is voor ons belangrijk omdat het destijds een goede manier was om een moeilijke periode af te sluiten.

VVD en BVH kwamen echter tijdens de oordeelvormende commissievergadering van vorige week met een voorstel om af te zien van het fonds én de oorspronkelijke afspraak van oktober 2017. De fractie OPEN sloot zich hierbij aan.

Omdat in de loop van de week duidelijk werd dat de ingewikkelde financiële situatie van de gemeente het bijzonder lastig maakt om op dit moment over het voorstel een afgewogen beslissing te nemen, wilden we voorkomen dat de gemaakte afspraak en passant zou sneuvelen én de gemoederen rondom het onderwerp hoog opliepen, heeft D66 de raad het verzoek gedaan het raadsvoorstel van de wethouder tot nader orde aan te houden. Aanhouden van het voorstel betekent dat het bedrag op dit moment niet aan de algemene reserves wordt onttrokken en dat er op een later tijdstip wordt besloten over een constructieve invulling ervan.

Wij vinden het van belang dat we met de gehele raad op een zorgvuldige wijze tot een breed gedragen invulling van de gemaakte afspraak komen. Een invulling die ook recht doet aan de uitdagingen waar we vandaag voor staan.

*Het verzoek om het voorstel van de wethouder aan te houden werd gesteund door de fracties CDA, CU, OPEN en SGP. Ruim voldoende om het voor nu van de agenda te halen.