Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juni 2019

Lennart van der Burg opvolger Johan Klaassen

Lennart van der Burg zal in de raad Johan Klaassen, die op 31 mei jl. is overleden, opvolgen. Lennart was de afgelopen jaren commissielid en hield zich in die hoedanigheid voornamelijk bezig met de portefeuille Duurzaamheid. In de raad zal zijn portefeuille breder zijn, maar het onderwerp Duurzaamheid zal voor hem speerpunt blijven.

In het dagelijkse leven houdt Lennart zich continu bezig met het leveren van een bijdrage aan een duurzamere wereld. Naast zijn inzet voor D66 werkt hij bij TNO en is actief binnen de coöperatie Heuvelrug Energie.

Zoals in het verkiezingsprogramma te lezen valt, zet D66 in deze raadsperiode Duurzaamheid op één. Het blijft de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren waarin we belangrijke stappen moeten zetten op weg naar een klimaatneutrale gemeente. Met de installatie van Lennart als raadslid op donderdag 27 juni denken we als D66 nog zorgvuldiger invulling te kunnen geven aan deze uitdaging.