Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juni 2019

D66 wil een volwaardige MFA in Maarn

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad het voorstel van CDA-wethouder Chantal Broekhuis om de MFA Maarn te realiseren, in combinatie met woningbouw. Met dit voorstel wordt veel voorwerk van afgelopen jaren teruggedraaid. Werk dat met belanghebbenden en haar voorganger, wijlen Hans Nijhof is gedaan. Dit onder de noemer “voor, door en met Maarn”.

Het voorstel is complex. Scholen, kinderopvang, sport, cultuur, woningbouw, leefbaarheid. En dat met een financieel complexe aanpak en een huidige stichting Twee Marken die op korte termijn financieel vastloopt. Dat vraagt scherpte en een helder verhaal.
De plannen leveren in Maarn onrust op bij inwoners en verenigingen. Er is draagvlak voor een nieuw MFA in Maarn, maar mensen klagen over haast en gebrek aan duidelijkheid. Daar worden mensen terecht onrustig en onzeker van.
Voor D66 is het eenvoudig om in die sfeer ‘NEE’ te zeggen. Dat doen we niet, omdat het niets oplost, maar nieuwe problemen oplevert.

De D66-fractie heeft gekozen om dingen aangepast te krijgen en de sturing op het proces en het project MFA te verduidelijken. Voor ons waren 2 zaken voor de inwoners essentieel:
1. er is behoefte aan een volwaardige sporthal en verenigingen hebben economisch draagvlak aangetoond.
2. De huidige huurders (dus ook de bibliotheek) moet een plek kunnen krijgen in het nieuwe dorpshuis.
Daar hebben we met andere fracties goede afspraken over kunnen maken.

De sturing en samenwerking met belanghebbenden in het project kan ook beter. Samen met OPEN, CDA en VVD heeft D66 randvoorwaarden opgesteld waar de wethouder mee verder kan, maar die haar ook de politieke opdracht geven om concreter te worden en draagvlak te versterken.

D66 wil komende periode graag weer terug naar het idee van ‘voor, door en met Maarn’.  Er is dus voor iedereen werk te doen.