Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juni 2019

In memoriam: Johan Klaassen

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van onze Johan Klaassen, raadslid voor D66 in de Utrechtse Heuvelrug. Johan was binnen en buiten onze afdeling zeer lang actief voor D66. Hij zette zich, ondanks z’n broze gezondheid, onvermoeibaar in voor onze gemeente en haar inwoners. Hij was bij uitstek een verbinder, jarenlang als actieve Ameronger, commissielid en sinds begin van dit jaar in de Gemeenteraad. Wij betreuren het zeer dat hij niet veel langer dit goede werk, onder meer met zijn inwonersspreekuur, heeft kunnen voortzetten. Wij wensen zijn vrouw Jan Wilkins, zijn familie en andere dierbaren heel veel sterkte.

Namens de fractie, bestuur en leden,

Michiel Otto,

voorzitter