Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Visie D66 op de blijverslening

Vorige week is er in de gemeenteraad gesproken over de blijverslening. Dit is een lening die een inwoner via de gemeente kan afsluiten om aanpassingen aan zijn of haar woning te realiseren. Voorwaarde is dat de aanvragen minstens 55 jaar oud is. Deze lening is bedoeld als stimulans aan onze inwoners om hun huizen levensloop bestendig te maken, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Deze lening is sinds een jaar verkrijgbaar, en wordt sinds kort actief onder de aandacht gebracht van onze inwoners via (onder andere) het seniorenplatform.

Het voortbestaan van deze lening werd afgelopen week in de raad ter discussie gesteld. Raadsleden Florien Scager (VVD) en Clemens Festen (OPEN) dienden een amendement in waarin zij voorstelden de blijverslening af te schaffen. Zij vinden het nut van de blijverslening niet aangetoond. Ook vrezen zij dat de doorstroming op onze woningmarkt door de blijverslening wordt geremd. Daarnaast stellen zij dat het afschaffen van deze lening de gemeente een belangrijk financieel voordeel geeft en dat er een goed alternatief voor handen is.

Wij hebben dit amendement niet gesteund.

Wij zien de blijverslening als een waardevolle aanvulling op andere financieringsmogelijkheden voor het levensloopbestendig maken van huizen. Dit komt omdat de blijverslening aantrekkelijke voorwaarden heeft vergeleken met alternatieven. Daarbij is het huidige landelijke zorgbeleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het seniorenplatform heeft mede daarom aangegeven de blijverslening te willen handhaven zolang er geen goed alternatief wordt aangeboden door de gemeente.

Wij verwachten dat het gebruik van deze lening zal toenemen omdat deze nu actief onder de aandacht van onze inwoners wordt gebracht. Wij verwachten geen negatief effect op de doorstroming op de huizenmarkt. Om de doorstroming te verbeteren hebben we meer betaalbare koopwoningen nodig, daarop heeft het amendement geen invloed. (Meer gaan bouwen overigens wel. Daar zijn wij erg voor!)

Ook twijfelen wij aan het financiële voordeel dat het afschaffen van de blijverslening zou opleveren. Dit voordeel is namelijk erg klein, en heeft geen effect op de begroting. Daar staat tegenover dat de kosten voor het levensloopbestendig maken van huizen linksom of rechtsom zullen moeten worden betaald door de gemeente. Die kosten zullen op andere manieren terug komen bij de gemeente, en dat kan zeker ook een effect hebben op onze begroting. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Daarom hebben wij het amendement niet gesteund.