Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Staatssecretaris geeft geen duidelijkheid over reorganisatie marinierskazerne

Recente ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat de verhuizing van de mariniers waarschijnlijk langer op zich laat wachten. Dit komt mede doordat de mariniers over meer onderwerpen medezeggenschap hebben om ervoor te zorgen dat de nieuwe kazerne in Vlissingen straks “fit for purpose” is. In het gesprek dat de staatssecretaris onlangs had met het College van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ze aangegeven op dit moment voorrang te geven aan een zorgvuldig proces van medezeggenschap. Als fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug​ vinden we het een goede zaak dat er in rust met de mariniers wordt gesproken en dat alle punten zorgvuldig in kaart worden gebracht. We hebben er altijd voor gepleit dat ook rekening gehouden wordt met de belangen van de mariniers en hun gezinnen.

De staatssecretaris heeft in het gesprek ook aangegeven op dit moment geen duidelijkheid over de planning van het besluitvormingsproces te kunnen geven en dat ze in gesprek gaat met provincie en gemeente wanneer die duidelijkheid er wel is. Voorlopig nog veel onduidelijk dus en verdere vertraging is niet uitgesloten.

Reden temeer om niet teveel te wachten op berichten uit Den Haag, maar ons te richten op wat nu al wél kan: inzetten op projecten waarover al een besluit is genomen en die op uitvoering liggen te wachten, inventariseren hoe we in onze gemeente snel en slim woningen voor kleine huishoudens kunnen realiseren en kijken naar alternatieve scenario’s. Want wat in elk geval wél duidelijk is, is dat er binnen de gemeente een steeds grotere behoefte aan woningen is en dat we daar iets aan moeten doen Mét of zónder mariniersterrein.