Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Vragen over de verkeersveiligheid in de gemeente

D66 zet de fiets centraal. Dat betekent: goede, aantrekkelijke, maar bovenal veilige fietsroutes. Zeker om en nabij scholen. Over veilige fietsroutes van en naar scholen maken wij ons zorgen.

Van 8 tot 23 april kon iedereen een gevaarlijke verkeerssituatie melden bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. In totaal werden er 110 meldingen gedaan van gevaarlijke situaties binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarvan 27 binnen een straal van 500 meter van een basisschool. De gemelde situaties hebben vooral betrekking op de veiligheid van fietsers en op te hard rijdende automobilisten.

Omdat dit ons zorgen baart, stelt onze fractie onderstaande vragen op de raadsvergadering van 16 mei vragen over de verkeersveiligheid in de gemeente. We willen weten of wethouder Boonzaaijer zich in de meldingen herkent en wat hij eraan gaat doen.

1. In hoeverre beschouwt u de uitkomsten representatief voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug?
2. Gaat u deze uitkomsten bespreken in het Verkeersberaad?
3. Welke acties gaat u uitvoeren om de verkeersonveiligheid bij scholen terug te dringen?
4. Gaat het u in gesprek met de provincie in gesprek over een mogelijke gezamenlijke aanpak?
5. Wat heeft het College van de Raad nodig om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid binnen onze gemeente, en dan met name bij scholen, verbetert?

Zie ook: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1912243/

Inmiddels heeft de wethouder beantwoord en kunnen hier ingezien worden.
Bij de beantwoording van de vragen heeft wethouder Boonzaaijer toegezegd:

  • dat het in de raad gegeven antwoord schriftelijk aan de raad wordt toegestuurd, uitgebreid met kaartje (zie bijlage) en
  • dat de uitkomsten en de analyse van de meldingen te zijner tijd met de raad worden gedeeld