Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 april 2019

Bezuinigen in Utrechtse Heuvelrug

De gemeenteraad vergaderde 11 april j.l. over de 26 ideeën van het college van B&W om te bezuinigen in onze gemeente. De voorstellen zijn heel divers, groot & klein. Het omvat onder andere van het sluiten van bibliotheken, consultatiebureau, bezuinigen op fietsveiligheid en -paden, verhogen van toeristen- en hondenbelasting.
Belangrijk is dat het ideeën zijn, er is nog niets besloten, dat komt pas begin juli!

De ideeën gaan de komende weken gecommuniceerd worden naar inwoners, die kunnen reageren. Dat noemt het college van B&W ‘consultatie’. Inwoners moeten straks afwachten wat het college met hun reacties gaat doen.
D66 wil graag dat er écht met inwoners wordt gesproken, zodat mensen kunnen meedenken en suggesties voor verbetering kunnen doen. Dat heet ‘participatie’. Wij geloven namelijk dat er veel kennis en bereidheid is bij inwoners om betrokken mee te denken over hun eigen leefomgeving. Dat kan nog veel beter benut worden.
D66 heeft van wethouder Waaldijk (OPEN) wél de toezegging gekregen dat inwoners niet alleen via internet worden benaderd, maar hij zal alsnog zorgen dat er meer inbreng mogelijk is voor mensen die niet handig zijn met internet en computers.

D66 denkt overigens dat er meer en andere besparingen mogelijk zijn. Dat denken meerdere partijen, dus inwoners mogen verwachten dat er ook uit de raad zelf nieuwe voorstellen zullen komen om te bezuinigingen, ambities te verlagen en bezittingen te verkopen. Daarvoor zal D66 ook zelf de inwoners van Utrechtse Heuvelrug opzoeken.
Heb je zelf een idee dat je aan ons wil voorleggen? Mail ons, spreek ons aan!