Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 februari 2019

Verkoop gebouw Triangel in Doorn brengt huisvesting SKDD én de Voedselbank op orde

D66 is blij dat het gebouw van de voormalige basisschool de Triangel, aan de Kortenburglaan in Doorn, wordt aangekocht door SKDD, als locatie voor een nieuw kinderdagverblijf. Hiermee komt er een kinderdagverblijf ten noorden van de Dorpsstraat in Doorn, en komt een deel van de huidige kinderdagverblijf locatie aan de Perzikgaard in Doorn vrij. Voor de gemeentefinanciën betekent deze verkoop een prettige opbrengst, waarmee schulden afgelost kunnen worden.

De Voedselbank zal intrekken in het huidige SKDD-pand aan de Perzikgaard, die vrijkomt. Hiermee wordt invulling gegeven aan een breed gedragen motie van de gemeenteraad, waarbij de wethouder is gevraagd een structurele oplossing voor de locatie van de Voedselbank. Hij maakt dat nu waar. Dit vindt D66 uiteraard heel goed nieuws voor alle betrokkenen!

Er blijft één groot aandachtspunt over. De Kortenburglaan in Doorn heeft helaas een slechte verkeersdoorstroming, en is niet ingericht op toenemende hoeveelheden auto’s. Omwonenden hebben ervaring met verkeersproblemen uit de tijd dat De Triangel als school in gebruik was. De toegankelijkheid voor bewoners van de straat en de veiligheid van kinderen behoeft daarom extra aandacht en goed overleg. Wethouder Boonzaaijer heeft mede op verzoek van D66 toegezegd dat hier extra aandacht voor zal zijn, en wij zien voldoende mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De fractie van D66 zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, zodat iedereen prettig gebruik zal kunnen maken van deze straat.

We wensen de Voedselbank en SKDD veel succes en een fijne toekomst op hun nieuwe locaties!