Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Keuzes maken voor de toekomst

We wonen in een fantastische gemeente: met een rijke historie, met prachtige natuur, talloze landgoederen en levendige dorpskernen. Er is veel aan gelegen om dit karakteristieke stuk Nederland te behouden en dus ook belangrijk dat wij hier met z’n allen zorgvuldig mee omgaan. Tegelijkertijd moeten we open blijven staan voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen en dus: keuzes maken voor de toekomst.

Een belangrijkste uitdaging op dit moment is de energietransitie. Er wordt over dit onderwerp veel geschreven en gesproken en het gaat soms alle kanten op. Wij zeggen als fractie daarom: houd politiek zo dicht mogelijk bij de inwoners en geef ze de mogelijkheid om te beginnen. Er zijn binnen onze gemeente veel inwoners en ondernemers die bereid zijn mee te denken om zo het tij te keren. Veel van hen ervaren nota bene de gemeente als een belemmering bij het uitvoeren van hun duurzaamheidsplannen. Dat kan en moet zo snel mogelijk anders. Dus: zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen, inwonersinitiatieven ondersteunen en gebruik maken van alle kennis die er al is binnen onze gemeente.

De wereld, en dus ook de Utrechtse Heuvelrug, is aan het veranderen en staat voor flinke uitdagingen die vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Ik noemde al de energietransitie, maar denk ook aan twee andere, belangrijke, uitdagingen in onze gemeente: de woningbouwopgave en onderwijshuisvesting. Helemaal in een gemeente waarbinnen de financiële mogelijkheden beperkt zijn, is het essentieel om gebruik te maken van experiment, verbinding, ontmoeting en bovenal samenwerking met de inwoners. Mijn ervaring na een klein jaar in de raad is dat je, voor je het weet, naar binnen wordt getrokken. Om die reden zal ik er alles aan doen de komende jaren meer tijd buíten dan ín het gemeentehuis door te brengen en, net als Hugo ook deed, veel afspraken met inwoners te maken.

Als voormalig sportbestuurder gaat me de toekomst van de sport op de Utrechtse Heuvelrug aan het hart. Naast aandacht voor duurzaamheid en samenwerking met de inwoners zal sport en bewegen daarom een van mijn belangrijkste speerpunten blijven. Dat betekent niet alleen zorgen voor voldoende sportaccommodaties waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, maar ook: blijven pleiten voor goede en veilige fietspaden als vervanging van de auto. De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden.

Ten slotte: we wonen in een van de mooiste gemeentes van Nederland. Natuur, cultuurhistorie en betrokken inwoners die met de lokale politiek uitdagingen aan willen gaan: een prachtige combinatie! Laten we ervoor zorgen dat, om in sporttermen te blijven spreken, niemand in deze gemeente buiten spel komt te staan. Wij gaan dus voor eerlijke kansen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en woningbouw. En voor een gemeente waarbinnen je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. Ik zal me daar voor blijven inzetten, ook als fractievoorzitter.