Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 januari 2019

D66 neemt initiatief voor Burgerforum

Onder ander over dit thema organiseerde D66 Utrechtse Heuvelrug een debatavond op dinsdag 22 januari jl. waarop ruim 20 inwoners, ondanks de vers gevallen sneeuw, waren afgekomen. Het werd een interessante en inspirerende avond die zeker een vervolg gaat krijgen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

D66 wil namelijk de democratie versterken en verbreden zodat inwoners meer betrokken raken bij de (lokale) politiek. Dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Mee te doen bij besluitvorming op alle verschillende manieren: recent zijn we op initiatief van D66 bijvoorbeeld gestart met een online inwonerspanel. Door inwoners te betrekken, neemt het vertrouwen in bestuur en politiek toe. Betrokkenheid maakt beleid inzichtelijker en maakt iedereen bewust van het feit dat we onze democratie moeten koesteren.

In afgelopen jaren hebben we in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mooie stappen gezet om inwoners meer te betrekken bij een veelheid aan onderwerpen. Maar het kan nog veel beter. Tijdens de avond werden diverse instrumenten genoemd: veel meer gebruik maken van consent-besluitvorming waarbij alle belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan en waarbij er niet op basis van slechts een meerderheid wordt beslist. Maar ook het versterken van onze lokale waakhond, de pers. Landelijk dringt D66 aan om lokale media te gaan financieren zodat inwoners veel beter geïnformeerd worden over ontwikkelingen in de lokale politiek. En D66 gaat in onze gemeente het initiatief nemen voor een Burgerforum. Het burgerforum is er voor bedoeld om onze inwoners een oordeel te laten geven over een beleidsissue. In tegenstelling tot de meeste andere vormen van inwonersparticipatie melden inwoners zich niet zelf aan voor deelname, maar wordt men door steekproeftrekking op toevalsbasis geselecteerd en benaderd. De groep komt dan een of meerdere momenten samen om over het beleidsissue te discussiëren en te oordelen.  De deelnemers  ontvangen vooraf schriftelijke informatie over het beleidsissue en kunnen tijdens de bijeenkomst(en) met deskundigen en belanghebbenden van gedachten wisselen. De discussie vindt zowel in kleine groepen als plenair plaats en wordt geleid door onafhankelijke gespreksleiders. Het is de bedoeling dat de groep door middel van discussie en overleg gaandeweg naar een eindoordeel convergeert. Unanimiteit is daarbij ideaal, maar ook een genuanceerde uitkomst behoort tot de mogelijkheden. De uitkomst is een concreet besluit of aanbevelingen in de vorm van een advies. D66 vindt dit een heel interessant instrument om ook binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug in te gaan zetten.