Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 januari 2019

Van Speeltuinbeleid naar Sterfhuisbeleid?

Kinderen en jongeren (jeugdigen) spelen steeds minder buiten, en de saaiheid van speelplekken speelt hierin een belangrijke rol.* En dat terwijl goede speeltuinen jeugdigen kansen bieden voor lichamelijke activiteit in de buitenlucht, het samenspelen met leeftijdsgenoten, en het leren kennen van hun omgeving. Buitenspelen draagt bij aan een gezonde motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is dus niet verwonderlijk dat jeugdigen recht hebben op voldoende ruimte om buiten te spelen.**

Daarom vraagt D66 aandacht voor het speelruimtebeleid in onze gemeente, want dit bepaalt de aantrekkelijkheid van buitenspelen voor onze jeugdigen. In 2018 is er een rapport opgesteld over de staat van onze speeltuinen, nadat er in 2013 werd besloten om het budget voor de speelruimte met 75% te korten. In dit rapport staat beschreven dat het huidige beleid zal leiden tot een onacceptabele afname van het aantal speeltuinen. Op termijn blijven er in de hele gemeente nog maar 14 speeltuinen over, een afname van 76 stuks ten opzichte van 2018.***

Onze gemeente heeft dus geen speeltuinbeleid, maar een sterfhuisbeleid!

Gelukkig biedt hetzelfde rapport ook handvatten om dit beleid te verbeteren, en zijn er twee scenario’s uitgewerkt die de kwaliteit van de speeltuinen waarborgen. Hierbij wordt qua spreiding en inrichting van de speeltuinen rekening gehouden met verschillende leeftijdsgroepen, met zowel jongens als meisjes, en met jeugdigen met een beperking. Ook is er aandacht voor uitdaging en variatie van speeltuinen, zodat er verschillende soorten spel kunnen plaatsvinden. En natuurlijk zijn de speeltuinen in deze scenario’s veilig, schoon en goed onderhouden, zodat ze voor iedereen aantrekkelijk zijn.

Om onze speeltuinen voor de toekomst te behouden is de inbreng van jeugdigen, ouders, opa’s en oma’s van groot belang. Bent u tevreden over het speeltuintje in uw buurt, of heeft u juist suggesties voor verbeteringen? We horen het allemaal graag!

Ook bent u in februari (exacte datum volgt) van harte uitgenodigd voor de raadsbijeenkomst over het speelruimtebeleid. Daar gaan we graag met inwoners in gesprek over creatieve oplossingen om binnen de beperkte financiële middelen van de gemeente onze speeltuinen te behouden. Denkt u alvast met ons mee?

* Bron = onderzoek Jantje Beton
**Zie het verdrag over de Rechten van het Kind, dat Nederland heeft ondertekend. Hierin staat namelijk in Lid 1 Artikel 31 het volgende: ‘De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en  recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke  leven.’.
*** (zie document bijlage)