Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 januari 2019

Hoe verbeteren we onze (lokale) democratie?

In 1966 waren de oprichters van D66 ongerust over ‘de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels.’ Ze zagen een samenleving die moderniseerde, terwijl de politiek hopeloos achterbleef. Democratisering was nodig. D66 werd geboren. Waar toen de samenleving veranderde door ontzuiling, is het nu door digitalisering, globalisering en individualisering. Net als toen is ons politieke bestel niet klaar voor die verandering.

Opnieuw zijn we ongerust. Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achteroverleunen. We zien dat de betrokkenheid van mensen bij de politiek afneemt. Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij en het vertrouwen in politici daalt. Ontwikkelingen die laten zien dat we juist nu onze democratie moeten versterken en verbreden. Wij zijn geen tevreden democraten, wij staan niet stil. Wij staan op. Zoals we als D66 altijd hebben gedaan.

Wij willen een (lokale) democratie waarin iedereen mee kan doen, waar de rechten van individuen beschermd zijn, de willekeur van de macht aan banden is gelegd en waarin de meerderheid niet zomaar zijn wil kan opleggen aan de minderheid. Dat vraagt om een levendige en toegankelijke democratie binnen een sterke rechtsstaat.

D66 wil dat inwoners meer betrokken raken bij de (lokale) politiek. Dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Mee te doen bij besluitvorming op alle verschillende manieren: van landelijk tot lokaal, van verkiezing tot burgerbegroting. Door inwoners te betrekken, zal het vertrouwen in bestuur en politiek toenemen. Betrokkenheid maakt beleid inzichtelijker en maakt iedereen bewust van het feit dat we onze democratie moeten koesteren.

In afgelopen jaren hebben we in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mooie stappen gezet om inwoners meer te betrekken bij een veelheid aan onderwerpen. Maar het kan nog veel beter. Raadsprogramma’s in 2014 en 2018, een andere werkwijze van de Raad, veel ruimte voor bewonersinitiatieven en een online inwonerspanel zijn voor D66 Utrechtse Heuvelrug nog maar een begin om meer inwoners te betrekken bij de besluitvorming in onze gemeente.

We zoeken naar nog meer mogelijkheden om de (lokale) democratie te versterken en willen daar graag met zoveel mogelijk mensen over praten. Op dinsdag 22 januari a.s. om 20.00 uur in de Cantina van Cultuurhuis Pléiade in Doorn organiseren we een debatavond over democratische vernieuwing. Na informatie over de mogelijkheden volgt een debat over wat voor de (lokale) politiek wenselijk en mogelijk kan zijn om onze (lokale) democratie verder te vernieuwen.

Resolutie “Democratie van Nu” lezen? Klik hier

Flyer debat-bijeenkomst Democratie van Nu op 22 januari 2019