Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 januari 2019

Digitaal inwonerspanel van start

Op initiatief van D66 heeft de gemeenteraad in het najaar van 2017 ingestemd met de instelling van een online inwonerspanel. En nu gaat dit online inwonerspanel eindelijk van start met een pilot van vier maanden. De mening van onze inwoners is namelijk erg belangrijk en daarom zoekt de gemeente 500 deelnemers die in deze vier maanden durende pilot vier keer hun mening geven over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Hierbij gaat het zowel over bestaand en nieuw vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld over de vuurwerkvrije zones rond Oud en Nieuw of de digitalisering van de diensten van de gemeente. Een keer per maand stuurt de gemeente een e-mail met een aantal vragen over een specifiek onderwerp aan de 500 deelnemers. Meldt u daarom aan via www.heuvelrug.nl/inwonerspanel
Vaak wordt gesproken over verbeteren van de participatie van inwoners. Onze gemeente wil graag inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden actief betrekken bij de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Er zijn verschillende manieren om inwoners te betrekken en hiervoor staan in de nota Burgerparticipatie ook diverse instrumenten beschreven. Een mooie aanvulling op deze instrumenten is het gebruik van een online inwonerspanel en daarom heeft D66 hiervoor een initiatief raadsvoorstel ingediend.

Onze gemeente wil steeds meer de dialoog aangaan met inwoners en inwoners nog meer betrekken bij de besluitvorming. Om meer inzicht te krijgen in de meningen en wensen van onze inwoners, is het instrument van het online inwonerspanel een mooie toevoeging aan bestaande instrumenten voor participatie. Zo weten we nog beter wat er leeft bij onze inwoners en kunnen wij onze inwoners nog beter van dienst zijn. Als gemeente zijn we erg benieuwd naar de mening van onze inwoners. Of zij nu vaak met de gemeente te maken hebben of alleen maar af en toe. Er zijn vast zaken die hen opvallen.