Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

D66 kiest voor zekerheid huisvesting Zonheuvel

De afgelopen weken is er in de gemeenteraad regelmatig gesproken over de huisvesting van de basisschool de Zonheuvel in Driebergen. Op maandag 17 december wordt er door de gemeenteraad besloten over het al dan niet toekennen van aanvullend budget voor het renovatieplan zoals vastgesteld in maart. De Zonheuvel en andere betrokkenen hebben een uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor het huidige renovatieplan, dat middels een grondig participatietraject tot stand is gekomen. Er is de afgelopen weken dan ook veel gedaan door betrokkenen om doorgang van het renovatieplan mogelijk te maken. Door inspanningen van de Zonheuvel, de overkoepelende organisatie de Oorsprong, de aannemer, en een subsidie vanuit het rijk is het financiële tekort teruggebracht naar een kleine €300.000.

D66 is van mening dat de onzekerheden van een nieuw plan dermate groot zijn, zeker gezien de aanhoudende hoogconjunctuur in de bouwmarkt, dat het onwenselijk is om een stap terug te zetten. Hoewel het huidige renovatieplan nog altijd te duur is, is het mogelijk de overgebleven tekort te dekken vanuit het investeringsplan van de gemeente. Daarom zal D66 op 17 december een amendement indienen om de kosten van het huidige renovatieplan te dekken vanuit het investeringsplan, zodat de Zonheuvel en andere betrokkenen weten waar ze aan toe zijn qua planning en gebouw, en de gemeente zekerheid heeft over de financiële gevolgen voor de begroting.